Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Teollisuus, Valmistava teollisuus, Kehittyvät markkinat
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 7.1.2014

Global Automotive Executive Survey 2014 - Strategies for a Fast-Evolving Market 

Global Automotive Executive Survey
KPMG:n Global Automotive Executive -tutkimus on vuosittainen maailmanlaajuinen selvitys globaalin autoteollisuuden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Raportin mukaan autonvalmistajien lähiaikojen haasteita ovat yhä kiristyvä ympäristölainsäädäntö, autojen digitalisoituminen ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen.

Puhtaasti sähkövoimalla kulkevat autot eivät vielä ole lunastaneet kaikkia lupauksiaan, mutta sähkö- ja polttomoottorin sekä akun yhdistävien hybridiautojen menekki on kasvussa. Sähköautoteknologian kehittäminen on aikaavievää, joten autovalmistajat pitävät yhä samanaikaisesti vahvasti yllä polttomoottoreiden pienentämiseen tähtäävää kehitystyötä, jotta markkinoiden nykytarpeisiin voidaan vastata.

 

Autovalmistajien liiketoimintamallit tarkastelussa

Autonvalmistuksessa OEM-strategiat ovat uudelleentarkasteltavina, yhteisyrityksistä ja kumppanuussopimuksista ollaan siirtymässä orgaanisen kasvun aikaan etenkin perinteisillä valmistusmarkkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, joissa yhteensä 84 prosenttia vastaajista ilmoittaa orgaanisen kasvun päästrategiakseen. Tämä saattaa olla seurausta niistä tehokkaaseen integraatioon ja synergioiden löytymiseen liittyvistä haasteista, joita valmistajat ovat nykyisissä kumppanuussopimuksissa kohdanneet.

 

Teknologia vauhdittaa muutosta 

Orgaanisen kasvun kannalta teknologinen johtajuus saattaa olla valmistavan yrityksen eloonjäännin kannalta kriittistä. Teknologisen johtajuuden ja itsenäisenä pysymisen välillä on vahva korrelaatio, mikä käy ilmi siitä, kuinka tärkeänä autonvalmistajat pitävät mobiiliratkaisujen kehitystyötä.

 

Tämän päivän ajoneuvoissa on yhä enemmän sisäänrakennettua ohjelmistoteknologiaa, ja esimerkiksi itseohjautuvista autoista on tulossa markkinoille todellinen mahdollisuus. Tällä hetkellä kuitenkin vain 14 prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää itseohjautuvia autoja yhtenä teollisuuden avaintrendeinä; BRIC-maissa odotukset ovat korkeammalla (23 prosenttia) kuin kehittyneillä markkinoilla (11 prosenttia). Itseohjautuvien autojen kysyntä merkitsee, että autonvalmistajat muuttuvat liikkumisratkaisujen tarjoajiksi.

 

Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen luo uusia tuote- ja palveluratkaisuja

Valtaosa, 92 prosenttia, vastaajista kertoo, että tämän päivän autonostajat haluavat yhä edelleen polttoainetehokkaita, pitkäikäisiä autoja. Mielenkiinto vaihtoehtoisia polttoaineteknologioita kohtaan on menettänyt merkitystään taloudellisuutta tavoiteltaessa. Lisäksi kuluttajat painottavat viimeisintä teknologiaa. Turvallisuuteen liittyvät innovaatiot ovat kriittinen tekijä kuluttajien tehdessä autonostopäätöstään.

 

Väestönkasvun ja kaupunkirakenteissa tapahtuvien muutosten myötä ajoneuvojen käyttötottumukset ja omistus muuttuvat, ja erilaiset liikkumiseen liittyvät ratkaisut, kuten kimppakyydit ja autojen yhteiskäyttöpalvelut kasvattavat suosiotaan. Monet keskeisimmistä automerkeistä ovat siirtymässä tälle liiketoiminta-alueelle, vaikka kyse ei aina välttämättä ole fyysisestä autosta, vaan valikoimasta erilaisia kuljetusvaihtoehtoja. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että liikkumiseen liittyvät palvelut ja ratkaisut alkavat tuottaa voittoa seuraavan viiden vuoden kuluessa.

 

Optimistisimpia ollaan kehittyneillä markkinoilla: lähes puolet vastaajista uskoo, että 15 vuoden kuluttua enimmillään neljännes kaupunkiväestöstä käyttää erilaisia liikkuvuuspalveluja, mikä on huomattava lisäys vuoden 2013 tutkimustuloksiin verrattuna.

 

Itseohjautuvien autojen esiinmarssi vaikuttaa myös osaltaan positiivisesti liikkumiseen liittyvien ratkaisujen kehitykseen. Mahdollisuus tilata auto saapuvaksi haluttuna ajankohtana ja viemään perille haluttuun kohteeseen voi tehdä tarpeettomaksi auton – tai ainakin perheen "kakkosauton" – omistamisen.

 

Auto-ostoksille verkkokauppaan?

Mielipiteet autoalan jakeluverkoston tulevaisuudesta jakaantuvat vastaajakunnassa kahtia. Hieman yli puolet, 53 prosenttia, on sitä mieltä, että autoalan perinteiset jakeluverkostot eivät enää toimi tulevaisuuden markkinoilla, vaan joutuvat tekemään tilaa verkkokaupalle ja kauppiaille, joilla on valikoimassaan useita eri autobrändejä.

 

74 prosenttia kaikista vastaajista uskoo, että verkkokaupan merkitys autokaupalle kasvaa jo tänä vuonna. Sen sijaan autokauppaa edustavista vastaajista vain 60 prosenttia uskoo verkkokaupan nousuun ja menestysmahdollisuuksiin, mikä kertonee autokaupan haluttomuudesta tunnustaa, että myös autoalalla kaupankäynti on siirtymässä verkkoon.

 

Automyynti kehittyvillä markkinoilla kasvaa

Kehittyvät taloudet jatkavat autoalan kasvumoottorina ainakin vuoteen 2025 saakka, tätä mieltä oli 85 prosenttia vastaajista. Sitä mukaa kun BRIC-maat kasvattavat osuuttaan autoalan globaalimarkkinoista, on alan päättäjillä edessään kovia päätöksiä siitä, kuinka laajentua ja kenen kanssa tehdä yhteistyötä ja miten vastata kiristyvään kilpailuun. Näiden haasteiden ohella valmistajille ja kauppiaille on kuitenkin tarjolla myös massiivisia pitkän tähtäimen mahdollisuuksia

 

BRIC-maiden autoteollisuuden vientivolyymien uskotaan kasvavan: 44 prosenttia vastaajista arvioi, että seuraavan kahden vuoden kuluessa Kiinan vienti ylittää 2 miljoonaa autoa ja Intian miljoona autoa (38 prosenttia). BRIC-valmisteisten autojen suurimmat kasvumarkkinat ovat erityisesti Kaakkois-Aasiassa sekä Afrikassa ja Lähi-idässä, kun taas Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka jäävät yhä paljolti BRIC-valmistajien ulottumattomiin.

 

Yhtäkaikki, näin suotuisat näkymät eivät kaikissa BRIC-maissa välttämättä realisoidu yhtä nopeasti kuin jotkut vastaajista ennustavat, koska ajoneuvojen laatutaso ei vastaa länsimaisten valmistajien standardeja. Jotta vienti kypsemmille markkinoille onnistuisi, brändimielikuvien ja jakeluverkostojen täytyy kehittyä merkittävästi.

 

Taustaa tutkimuksesta

KPMG:n järjestyksessään 15. Global Automotive Executive Survey Strategies for a Fast-Evolving Market -tutkimukseen vastasi 200 autoteollisuuden päättäjää. Vastaajat edustivat niin autonvalmistajien, alihankkijoita, jälleenmyyjiä, rahoituspalveluja tarjoavia yrityksiä, autovuokraamoja ja liikkuvuuspalveluja tarjoavia yrityksiä 28 maassa ympäri maailmaa heinä-elokuussa 2013.

Lisätietoja

  • Kim Lehto, Toimialajohtaja
    Teollisuus
    Puh. 020 760 3989
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

Global Automotive Executive Survey 2014

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan.

 

AutomotiveNow - Issue 1/2014

AutomotiveNow - Issue 1/2014

KPMG:n Autoteollisuus-toimialan julkaisussa pureudutaan oheista tutkimusta vielä syvemmin esille nousseisiin teemoihin ja esitellään uusia ideoita siihen, miten muun muassa alihankkijat ja autojen jälleenmyyjät vastaavat autoalaa lähestyviin mullistuksiin.

Mitä kuuluu autokaupalle?

Mitä kuuluu autokaupalle?
Syksyllä 2013 julkaistu Global Automotive Retail Market -raportti selvittää, miten kysynnän muutokset ja makroekonomiset olosuhteet vaikuttavat globaaleihin autokauppamarkkinoihin ja millaisia strategioita toimiala voi hyödyntää menestyäkseen vallitsevissa olosuhteissa.