Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus, Lainsäädäntö ja sääntely, Lakisääteinen tilintarkastus, US Gaap -neuvontapalvelut, Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, IFRS-neuvontapalvelut
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja, Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 12.5.2011

IASB:n uusia standardeja toukokuussa 2011 (12.5.2011) 

IASB (The International Accounting Standards Board) on äskettäin julkaissut uusia standardeja, jotka astuvat voimaan 1.1.2013 alkaen. Suosittelemme, että yhtiöt alkavat analysoida näiden uusien standardien vaikutusta raportointiinsa ja laativat suunnitelman niiden käyttöönottoon.

IFRS 10 Consolidated Financial Statements määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida.

 

IFRS 11 Joint Arrangements painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden juridista muotoa (kuten nykyinen säännöstö). Lisäksi standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu.

 

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities on uusi standardi, joka kokoaa yhteen kaikki liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt.

 

IFRS 13 Fair Value Measurement -standardi parantaa yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Vaatimukset eivät laajenna käyvän arvon mallin käyttöä, mutta antavat ohjeistusta siitä, miten sitä sovelletaan silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa.

 

IASB:n lehdistötiedotteen mukaan näiden projektien loppuun saattaminen on tärkeä elementti IFRS:n (International Financial Reporting Standards) and US GAAP:n (US Generally Accepted Accounting Principles) säännösten yhtenäistämisessä. Lisäksi uudet standardit ovat osa IASB:n vastausta rahoituskriisin esiin tuomiin ongelmiin.

 

Uusien standardien voimaantulo

IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities ja IFRS 13 Fair Value Measurement tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Suosittelemme, että yhtiöt alkavat analysoida näiden uusien standardien vaikutusta raportointiinsa ja laativat suunnitelman niiden käyttöönottoon.

 

Nyt julkaistuja standardeja käsitellään laajemmin KPMG:n In the Headlines -julkaisuissa, joihin voi tutustua KPMG:n kansainvälisillä internet-sivuilla.

Lisätietoja

 • Mari Suomela, IFRS-asiantuntija, KHT
  puh. 020 760 3695
 • Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija
  puh. 020 760 3553

  e-mail: etunimi.sukunimi@kpmg.fi 
 

Lue lisää aiheesta!

In the Headlines -julkaisut (aik. IFRS Briefing Sheets) sisältävät kaikille IFRS-raportoijille tärkeää ajankohtaistietoa muun muassa International Accounting Standards Boardin (IASB) antamista standardeista ja tulkinnoista sekä standardi- ja tulkintaluonnoksista ja kuukausittain ilmestyvät yhteevedot IASB:n kokouksissa käsitellyistä asioista.