Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Elintarvike- ja juomateollisuus, Kuluttajatuotteet, Vähittäis- ja tukkukauppa
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 22.8.2013

Teknologia vauhdittaa vähittäiskauppaa ja elintarviketeollisuutta 

Teknologia vauhdittaa vähittäiskauppaa ja elintarvikteteollisuutta

Teknologiakehitys vauhdittaa kasvua ja muokkaa kaupan alan ja elintarviketeollisuuden totuttuja liiketoimintamalleja. Toimintaympäristössä, jossa kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu nopeasti ja jossa odotukset ja vaatimukset niin kauppiaita kuin elintarviketuotantoa kohtaan kasvavat, ovat investoinnit teknologiaan ja strukturoitu tiedonkeruu ja analysointi erottomaton osa näiden toimialojen tulevaisuuden menestystekijöitä. Omat haasteensa tuo myös muuttuva lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset.

USA:n KPMG:n kaksi tuoretta tutkimusta, 2013 Retail Industry Outlook ja 2013 Food and Beverage Industry Outlook, kartoittavat kaupan alan ja elintarviketeollisuusyritysten tämän hetken näkymiä ja alan trendejä.

2013 Retail Industry Outlook Survey - Tech innovation leads to brighter future

2013 Retail Industry Outlook Survey - Tech innovation leads to brighter future

Kuluttajakäyttäytymisen ja asiakasdemografian nopeat muutokset merkitsevät, että vähittäiskauppiaiden on tällä hetkellä jo suorastaan pakko lähestyä eri kohderyhmiään monikanavaisesti ja tarjota kauppapaikkavaihtoehtoja niin kivijalkakaupoissa, verkossa kuin mobiilisti. Sosiaalinen media ja mobiiliteknologian kehitys vauhdittavat muutosta. Fyysiset ja virtuaaliset myyntikanavat integroidaan yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi, jonka mahdollistaa personoidun asiakaskokemuksen, tavoitteena asiakasuskollisuuden kasvu.

 

Myös asiakkaiden ostokäyttäytymisestä ja kulutuksesta saadun tiedon hyödyntämisen merkitys kasvaa entisestään asiakasprofiloinnissa ja tulevaisuuden ostotrendien ennustamisessa.Tutkimalla ja analysoimalla kuluttajien kulkureittejä myymälöissä, keräämällä tietoa kanta-asiakasohjelmista ja monitoroimalla kuluttajien käyttäytymistä verkossa ja sosiaalisessa mediassa kaupan ala voi merkittävästi tehostaa vuorovaikutustaan kuluttajan kanssa.

 

Tietojärjestelmien kautta kerättyä asiakasdataa hyödynnetään kasvavassa määrin myös uusien markkina-alueiden tunnistamiseen sekä strategiatyössä ja operatiivisen toiminnan kehittämisessä kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi.

 

PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman. Lataa Adobe Reader

2013 Food and Beverage Industry Outlook Survey - The table is set for change

2013 Food and Beverage Industry Outlook Survey - The table is set for change

Nopeasti kehittyvä teknologia muokkaa myös elintarviketeollisuutta ja sitä, miten alan yritykset kasvavat, toimivat ja hallinnoivat riskejään, mutta sen lisäksi toimialan muutokseen vaikuttavat suuresti myös useat osatekijät.

 

Kuluttajat 2000-luvun diginatiiveista ikääntyviin suuriin ikäluokkiin ovat yhä kiinnostuneempia siitä, mitä ja millaisia tuotteita he ostoskoriinsa keräävät. Se, millä keinoin he ottavat jo ennakkoon selvää eri vaihtoehdoista ja millä perustein he tekevät lopulliset ostopäätöksensä, asiakasuskollisuus ja brändiuskollisuus - kaikki ovat kaupan.

 

Tämän lisäksi elintarviketeollisuusyritysten johto joutuu toimimaan niin kustannuspaineiden kuin moninaisten riskeihin ja lisääntyvään sääntelyyn liittyvien haasteiden puristuksissa. 

 

PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman. Lataa Adobe Reader

 

Jaa sisältö

Share this

Teknologia haastaa kaupan alan

USA:n KPMG:n sivuilla kerrotaan lisää tutkimustuloksista ja siitä, miten fiksut kauppiaat vastaavat muutoshaasteisiin.

Elintarviketeollisuus murroksessa

Lue lisää aiheesta USA:n KPMG:n sivuilta.

Consumer Executive Top of Mind Survey 2013

Consumer Executive Top of Mind Survey 2013
Kuluttajaliiketoiminnassa markkinat muuttuvat nopeasti, kustannustaso on epävakaa ja kilpailu kasvaa saaden uusia muotoja. Tutkimusraportissa kartoitetaan sitä, millaisena kaupan ala ja kulutustavarateollisuuden yritykset näkevät toimialansa lähiajan näkymät.