Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Henkilöverotus, Kansainvälinen yritysverotus, Lakipalvelut, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Siirtohinnoittelu, Strateginen verosuunnittelu, Ulkomaankomennukset, Yritysverotus
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Teollisuus, Yhdistykset ja säätiöt, Kehittyvät markkinat, Kiina, Perhe- ja kasvuyritykset
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 1.11.2013

Tax View 2/2013 

Tax View -lehden vuoden 2013 toisessa numerossa perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Tulevat muutokset koskevat muun muassa yhteisöveron suuruutta sekä listaamattomien ja listattujen yhtiöiden osinkoverotusta.
 

Tax View 2/2013 kansi
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.
 

Jaa sisältö

Share this

Vero- ja lakipalvelut

Vero- ja lakipalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.

 

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa yhä enenevässä määrin.

 

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.