Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Yhteiset palvelut, HR, Työskentely KPMG:llä, Markkinointi ja viestintä, Tietoa KPMG:stä
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 13.3.2014

Uusi talo tuo tilaa kasvulle 

KPMG-talo Töölönlahdella
KPMG:n uusi talo Töölönlahden eteläpäässä valmistui helmikuun lopussa, ja työt uusissa tiloissa päästiin aloittamaan maaliskuussa. Uuden talon myötä uudistuivat myös yhtiön työskentelytavat. 

Kiireisimpään tilinpäätöskauteen osuva muutto ei saanut toimitusjohtaja Raija-Leena Hankosta stressaantumaan. Muuttoa on valmisteltu jo puoli vuotta. Uudessa toimitalossa KPMG:n noin viittä sataa työntekijää ei odota vain uudenkarheat puitteet, vaan koko työskentelytavan muutos.


– KPMG:ssä toteutetaan One Firm -konseptia; olemme yhtenäinen, mutta monialainen yhtiö, josta asiakkaat voivat löytää hyvin laaja-alaista osaamista. Uusi talo tukee tätä ajattelua ja yhdistää meitä myös sisäisesti organisaationa, Hankonen kuvailee.


Tähän asti KPMG on tunnettu monen eri palvelualueen yrityksenä. Hankosen mukaan osa asiakkaista mieltää yhtiön edelleen tilintarkastusfirmaksi, toiset tuntevat KPMG:n veropalvelujen tuottajana, kolmannet liikkeenjohdon ja yritysjärjestelyiden konsulttiyhtiönä. Edellisissä toimitiloissa nämä kaikki osaamisalueet olivatkin fyysisesti erillään toisistaan.


– Kuitenkin kun maailma on muuttunut ja monimutkaistunut, huomataan, että vahvan syväosaamisen lisäksi tarvitaan myös hyvin laaja-alaista osaamista. Töölönlahdella pystymme entistä sujuvammin työskentelemään yhdessä yli näiden osaamisalueiden, asiakkaidemme parhaaksi.

Avoin tila, avoin työyhteisö

Uuden talon tilat on tehty muunneltaviksi ja siirreltäviksi. Avotilaa on paljon, eikä henkilökohtaisia kiinteitä työpisteitä juurikaan ole. Työskentelytiloja löytyy avokonttorin työpisteistä kokoushuoneisiin ja vapaamuotoisista kahvilamaisista yhteistiloista erillisiin puheluhuoneisiin.


Ajatustenvaihto muuttuu jokapäiväiseksi ja luontevaksi, kun veroasiantuntijat, tilintarkastajat ja konsultit työskentelevät samoissa tiloissa toistensa kanssa ja yhteistyöryhmiä muodostetaan asiakkuuksien ja toimialojen mukaan.


Hankonen odottaa innolla uutta, entistä dynaamisempaa työskentelytapaa.


– Uskon, että pystymme vastaamaan paremmin toimialan kehitystarpeisiin.  Meillä on paremmat lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittyä ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja ideoita, kun oman ydinosaamisalueen ulkopuolelta tulee jatkuvasti ajatuksia ja virikkeitä muilta kollegoilta.

Arvoja toteuttamassa

Talon haluttiin tukevan ja toteuttavan KPMG:n arvoja, kuten yhdessä työskentelyä, toisten arvostamista, yhteiskunnallisen vastuun kantamista ja muille esimerkkinä toimimista. Uudet tilaratkaisut ja työskentelymallit auttavat toteuttamaan arvoja käytännössä.


– Henkilöstön näkökulmasta sillä, missä ja minkälaisissa tiloissa toimimme, on suuri merkitys. Meidän täytyy edelleenkin pystyä houkuttelemaan alan parhaita osaajia riveihimme, Hankonen sanoo.


Osittain samasta syystä talon suunnittelussa otettiin huomioon energiaviisaus, tehokkuus ja vastuullisuus. 


– Työntekijöidemme keski-ikä on vain 35 vuotta. Etenkin nuorten keskuudessa vastuullisuus on yksi KPMG:n tärkeimmistä arvoista. Muun muassa sen vuoksi haemme talolle ympäristöystävällisestä toteutuksesta kertovaa LEED-sertifikaattia. 


Tilaa tulevaisuudelle

Hankonen on saanut kuulla myös ihmetteleviä kommentteja siitä, että KPMG on ryhtynyt tällaiseen toimitilahankkeeseen taloudellisesti haastavana aikana. Hän muistuttaa, että talo on sijoitus tulevaisuuteen, ja se on maksettu ja maksetaan kovalla työnteolla ja yhtiön kasvulla.


Toimivammat tilat mahdollistavat paitsi fiksumman ja tehokkaamman työskentelyn, myös entistä laajemmin erilaisten kasvumahdollisuuksien tunnistamisen. 


– Asiakkaidemme tarpeet meidän palvelutarjontamme suhteen monimuotoistuvat talouden ja liiketoimintaympäristöjen murroksessa.  Meidän täytyy pystyä ennakoimaan näitä muutoksia ja kehittää omaa toimintaamme niin, että pystymme parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan asiakkaidemme toiminnan tavoitteita. En usko tämän onnistuvan vanhoilla toimintamalleilla.


Kolmen viimeisen vuoden aikana, kun Suomessa on ollut taloudellisesti vaikeammat ajat, KPMG:n henkilömäärä on kuitenkin kasvanut lähes 200 asiantuntijalla yli 800 henkilöön.


– Emme voisi jatkaa tätä suuntaa ilman uusia tiloja, sillä vanhassa toimistossa ei ollut enää kasvumahdollisuuksia. Meidän täytyy uskaltaa tehdä myös eteenpäin vieviä ja tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja. Paikallaan seisominen ei ole toimiva vaihtoehto meille. Hihat käärimällä ja työtä tekemällä – työn iloa unohtamatta – pääsemme parhaiten eteenpäin, Hankonen summaa.

 

Tehokkuutta ja muunneltavuutta

Kun arkkitehdit Jaana Tarkela ja Aki Davidsson kutsuttiin suunnittelukilpaan Töölönlahdelle rakentuvasta uudesta KPMG:n talosta, hahmottui paperille ensin kaareva viiva. Haasteena oli pitkä ja kapea tontti, ja aaltomaisesta muodosta lähteneestä ideasta tulikin arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen julkisivu.

 

– Muoto tuli paikan luonteesta. Toisin kuin muilla radanvarren taloilla, tällä ei ole suoraa yhteyttä Töölönlahden puistoon. Kaarevalla linjalla ja julkisivun pehmeillä, vihreillä lasin sävyillä halusimme viestiä Töölönlahden puiston läheisyydestä Elielinaukion päätyyn saakka, arkkitehti Tarkela kertoo.

 

KPMG:n toiveiden mukaan työtiloista tehtiin nykyaikaisia ja muunneltavia. Valo kulkee kapean talon läpi, ja aulatilaan aukeavat yläkerrokset muodostavat kauniin, viuhkamaisen muodon.

 

– Talon aula on hyvä esimerkki modernista toimitilasta. Korkea ja kapea aula on näyttävä, mutta silti tehokas. Ylenpalttinen tilan tuhlailu ei kuulu nykyaikaisen yrityksen toimintaan, Tarkela kuvailee.

 

Moderni talo säästää energiaa

Lemminkäinen sai KPMG:n toimitalon rakentamisessa soveltaa uutta toimistotalotekniikkaa. Talosta haluttiin energiatehokas ja moneen muuntautuva. Silti esimerkiksi lasinen julkisivu lisäsi haasteita sisälämpötilan kontrollointiin.


– Talo liitettiin Helsingin energian kaukokylmäverkkoon, joka on ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa rakennuksen jäähdyttämiseen, Lemminkäisen toimitilarakentamisen johtaja Jussi Niiranen sanoo.


Toimistotilojen muunneltavuus mahdollistettiin asennuslattialla, joita  Suomessa on vähemmän käytetty tällaisessa laajuudessa.  Sähkö ja muut johdotukset sekä rasioinnit on asennettu asennuslattian alle, jolloin tilojen järjestystä voidaan helposti muuttaa.


– Myös valaistuksessa kiinnitettiin huomiota energiansäästöön. Tiloissa on liiketunnistimet sekä valoisuusanturit, jotka sammuttavat valot silloin, kun ulkovaloa tulee tarpeeksi, Niiranen kertoo.


 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 1/2014 -asiakaslehdessä.

 

Teksti: Anna Vanninen, 
Kuvitus: Matti Immonen 

 

 

Jaa sisältö

Share this