Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting, Taloustoimintojen kehittämispalvelut, Rahoitus- ja pääomat, Organisaation suorituskyvyn parantaminen
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pääomasijoittaminen
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 13.3.2014

Integroitu raportointi kertoo yrityksestä oleellisen 

Christian Liljeström
Uusi integroitu raportointi tekee tuloaan myös Suomeen. Sijoittajat saavat entistä tiiviimpää tietoa yrityksen tulevaisuudesta. Samalla kevenee yrityksen raportointitaakka.

Integrated Reporting on yritysten raportoinnin uusi kansainvälinen viitekehys. Itsesääntelyhankkeen valmisteluista on vastannut International Integrated Reporting Council IIRC, jossa on mukana suuryrityksiä, viranomaisia, asiantuntijayrityksiä ja muita intressiryhmiä. KPMG on yksi neuvoston jäsenistä.

 

IIRC:n pilottihankkeessa mukana olevat 120 suuryritystä aikovat siirtyä integroituun raportointiin tänä vuonna. Joukossa on Coca Colan, Deutsche Bankin ja Unileverin kaltaisia alansa johtavia yrityksiä.

 

Uudenlainen raportointi herättää kiinnostusta myös Suomessa. KPMG:n neuvontapalveluista vastaava Christian Liljeström arvioi, että todennäköisesti muutama yritys siirtyy tänä vuonna integroituun raportointiin.

 

– Vastaanotto yrityksissä on ollut erittäin positiivinen tai vähintäänkin varovaisen myönteinen. Harvassa ovat olleet ne, joiden mielestä tämä on täyttä hömppää, Liljeström sanoo.

 

Täsmätietoa sijoittajille

Kiinnostus on ymmärrettävää, sillä integroidun raportoinnin uskotaan tuovan hyötyä niin yrityksille, sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille.

 

– Tavoitteena on entistä topakampi paketti, jossa korostetaan kaikkein oleellisimpia asioita.


Uudenlainen raportointi painottaa yrityksen tulevaisuuden näkymiä, ansaintalogiikkaa, liiketoimintamallin toimivuutta sekä toiminnan vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan.

 

Tämä tehdään käytännössä yhdistämällä ja parantamalla informaatiota, jota nykyiset vuosikertomukset, vastuullisuusraportit ja sijoittajainformaatio tarjoavat.

 

– Kyse ei siis ole raportoinnista raportoinnin päälle. Päinvastoin, hyvin tehtynä integroitu raportointi vähentää työmäärää.

 

Helpotusta raportoijan työtaakkaan

Monissa yrityksissä on tuskastuttu tämänhetkisen raportoinnin valtavaan työmäärään. Sijoittajat puolestaan valittavat, että tarjotusta materiaalista on hankalaa poimia yrityksen arvoon vaikuttavat ydinasiat.

 

– Raportoinnista tulee helposti viidakko, jossa olennaisuus katoaa. Raporteissa on paljon yksityiskohtia. Niiden merkityksestä tai liittymisestä toisiinsa ei saa aina käsitystä.

 

Tällä hetkellä vuosikertomusten ja yhteiskuntavastuuraporttien sivumäärä voi kaiken kaikkiaan nousta satoihin sivuihin.

 

– Integroitu raportointi puristaisi kokonaisuuden sataan sivuun, jopa vähempään.

 

Liljeström uskoo uuden raportointitavan antavan myös nykyistä tuoreempaa tietoa yrityksestä. Perinteisten vuosiraporttien tiedoista osa on auttamatta vanhentunut, kun julkaisu tulee keväällä ulos painosta.

 

– Pitkän tähtäimen tavoite on, että kerran vuodessa julkaistavan raportin sijaan yritys tekee sähköisen version, johon voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia – kun esimerkiksi yrityksen strategiaa tai ansaintamallia tarkistetaan.

 

Toiminnan vaikutukset esille

Integroidussa raportoinnissa yrityksen tulisi kertoa mahdollisimman konkreettisesti toimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä tehdään kuuden eri pääomalajin kautta, joita ovat taloudellinen, tuotantorakenteiden, aineeton, inhimillinen, sosiaalinen ja luonnon pääoma.

 

– Yrityksen liiketoiminnan vaikutuksesta pääomalajeille tapahtuu jotakin. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Näistä yrityksen tulisi raportoida.

 

Kaikkia yrityksen toiminnan vaikutuksia on vaikea mitata numeroilla. Uusi raportointi ei tätä myöskään edellytä. Integroidun raportoinnin suurin ero nykykäytäntöön verrattuna on eteenpäin katsova näkökulma.

 

– Toki myös menneisyys on jatkossakin tärkeää. Yrityksen näkymät rakentuvat sille, mitä on ennestään saatu aikaiseksi.

 

Liljeströmin mukaan tulevaisuuteen suuntautuvasta raportoinnista hyötyvät ennen muuta sijoittajat.

 

– Hyvin laaditusta raportista saa entistä selkeämmän kuvan siitä, millä eväillä yritys aikoo tehdä tulevaisuudessa rahaa. Parempi ymmärrys ja ennakoitavuus voivat vähentää pörssikurssien volatiilisuutta.

 

Vaikeinta tulevan hahmottaminen

Liljeströmin mielestä haasteellisinta uudessa raportoinnissa on juuri tulevaisuuden hahmottaminen. Vaikeuskerroin riippuu toimialasta. Toiset yritykset tietävät tilauskantansa pariksi vuodeksi eteenpäin, kun taas joillakin aloilla on vaikea ennustaa edes seuraavan kuukauden myyntiä.

 

– Toinen haaste on hahmottaa yrityksen toiminnalle oleelliset pääomalajit ja kuvata selkeästi yrityksen vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

 

Päävastuu integroidusta raportoinnista on yrityksen talousjohtajalla. Työssä on tyypillisesti mukana myös sijoittajasuhteista ja yritysvastuusta vastaavia ihmisiä ja controllereita. Raportointiin tarvittava tieto tulee liiketoiminnoilta.

 

– Myös yrityksen ylimmällä johdolla ja hallituksella on oma roolinsa, että työ menee oikeaan suuntaan.

 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 1/2014 -asiakaslehdessä.

 

Teksti: Matti Remes
Kuvat: Riku Isohella

 

Jaa sisältö

Share this