Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Management Consulting
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 13.3.2014

Data-analytiikalla tieto jalostuu tueksi liiketoiminnalle 

Data-analytiikalla tieto jalostuu hyödyksi liiketoiminnalle
Big data on ollut terminä tuttu jo 15 vuoden ajan. Kuitenkin vasta hiljattain keskustelu on siirtynyt siihen, miten tietomassat käytännössä muutetaan data-analytiikan avulla toimeenpanokelpoisiksi ja tuottaviksi liiketoimintaideoiksi. KPMG:llä Data & Analytics on noussut yhdeksi tämän hetken merkittävimmistä kehityshankkeista.

Datan ja sen analysoinnin tuomia uusia mahdollisuuksia hyödynnetään KPMG:llä Data & Analytics -kehityshankkeen myötä yhä tehokkaammin sekä sisäisesti että asiakkaille tarjottavissa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluissa.


– Kyseessä ei sinänsä ole uusi keksintö, sillä esimerkiksi big data on samantyyppinen termi. Tässä on kuitenkin kyse tiedon jalostamisesta modernimpaan muotoon, jotta tietomassasta saadaan poimittua olennainen, liiketoimintaa uudella tavalla hyödyttävä tieto, partner Esa Kailiala KPMG:ltä esittää.


– Tiedon jalostaminen auttaa meitä tehostamaan omia prosessejamme, mutta ensisijaisesti tavoitteenamme on jatkossa tuottaa datan ja sen analysoinnin avulla lisäarvoa asiakkaillemme, lisää tax partner Juha Sääskilahti.


Tehoa tilintarkastuksiin
Välillisen verotuksen tiimiä johtava Sääskilahti nostaa hyväksi käytännön esimerkiksi arvonlisäverotukseen liittyvien virheellisyyksien identifioimisen ja niiden korjaamisen.


– Arvonlisäverotuksessa läpikäytävien osto- ja myyntitransaktioiden määrä voi olla miljoonia. Perinteisillä työmenetelmillä, eli manuaalisesti tehtävin pistokokein, ei ole ollut mahdollista päästä kovinkaan suureen tarkkuuteen. Sen sijaan analysoimalla osto- ja myyntitransaktiot ja niiden arvonlisäverokäsittely suoraan tietojärjestelmistä saatavan datan perusteella, voidaan käydä läpi jokainen transaktio, jolloin kattavuus on täydellinen, Sääskilahti toteaa.


Data-analytiikan avulla kaikki mahdolliset poikkeamat saadaan esiin, joten pois jäävät myös esimerkiksi inhimilliset virheet.

– Työ voidaan tehdä teknologian avustuksella nopeasti ja resursseja säästäen. Sen lisäksi, että pystymme korvaamaan

perinteisiä kontrollikeinoja, analyysi tuottaa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka tehokkaasti yritys on arvonlisäverotuksen näkökulmasta toiminut. Datasta voidaan poimia vaikkapa samanlaisina toistuvat poikkeavat tapahtumat ja tarkastella, mitä liiketoiminnassa on tuolloin tapahtunut. Esiin saadaan siis myös kehityskohteita ja -mahdollisuuksia, Sääskilahti havainnollistaa.


Yrityksissä hyödyntäminen vasta alkutekijöissään
Uudenlaista tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi syntyy myös silloin, kun lukuisista eri lähteistä - niin yrityksen sisäisistä järjestelmistä kuin ulkoisistakin tietolähteistä - kerätystä tietomassasta saadaan poimittua oleelliset tiedot ja yhdistettyä ne liiketoiminnan kannalta järkevällä tavalla.


– Haasteena voi tosin olla se, että esimerkiksi globaalisti toimivassa yrityksessä tietoa on hajallaan eri paikoissa. Tiedon yhdistäminen antaa kaikkiaan kuitenkin varteenotettavia mahdollisuuksia, ja tässä myös me voimme olla asiakkaan apuna: voimme esimerkiksi toimia keskustelukumppanina haastaen yrityksen johtoa pohtimaan, mitä dataa yrityksen strategian ja ennusteiden perusteeksi käytetään, ovatko lähteet relevantteja ja luotettavia ja käytetäänkö niitä parhaalla mahdollisella tavalla, Kailiala kertoo.


Tämänkaltainen tiedon perinpohjainen hyödyntäminen ja saatujen analyysitulosten tulkintakyky vaatii näkemystä siitä, miten data-analytiikka taipuu liiketoiminnan eteenpäin viemiseen.


– Datan ja sen analysoinnin tuottaman tiedon hyödyntäminen vaatii siis myös innovatiivisuutta ja rohkeutta, liiketoiminnan logiikka voi muuttua, Kailiala huomauttaa.


Analytiikan tuoman avun ymmärtäminen ja hyödyntäminen on suomalaisissa yrityksissä vasta alkutekijöissään, mutta muutos on epäilemättä lähtenyt liikkeelle. Myös KPMG:llä on tehty strategisia valintoja ja hankkeita teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäämiseen, mistä Data & Analytics -kehityshanke on yksi esimerkki.


– Kansainvälisten selvitysten mukaan tänä päivänä vasta 13 prosenttia yrityksistä hyödyntää data-analyysiä kasvun hakemisessa. On kuitenkin päivänselvää, että kun ymmärrys analyysin tuottamasta lisäarvosta leviää, datasta ja sen analysoinnista tulee kiinteä osa sekä meidän että asiakkaidemme toimintaa, Sääskilahti uskoo.

 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 1/2014 -asiakaslehdessä. 

 

Teksti: Anni Sironen

Kuvitus: Jussi Jääskeläinen 


 

 

Jaa sisältö

Share this