Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Global Tax Outsourcing, Henkilöverotus, Kansainvälinen yritysverotus, Lakipalvelut, Oikeustapaukset, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Siirtohinnoittelu, Strateginen verosuunnittelu, Ulkomaankomennukset, Velvoitteiden hallinta, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Toimiala: Julkishallinto, Kiinteistöt ja rakentaminen, Rakennusala, Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pääomasijoittaminen, Teollisuus, Terveydenhuolto, Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, Venäjä, Toiminta Venäjällä ja IVY-maissa, Yhdistykset ja säätiöt, Kehittyvät markkinat, Venäjä, Kiina, Perhe- ja kasvuyritykset, Infrastruktuuri, Teknologia, media ja telekommunikaatio, Kuljetus ja logistiikka
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 20.3.2014

Tax View 1/2014 

Tax View 1/2014 numerossa tutustutaan vuoden 2014 keskeisimpiin yritys- ja osinkoverotuksen uudistuksiin. Vuoden alusta voimaan astuneet muutokset perustuvat eduskunnan valtionvarainvaliokunnan joulukuussa 2013 hyväksymään yhteisö- ja osinkoverouudistusta koskevaan hallituksen esitykseen. Lisäksi lehdessä perehdytään vuoden 2014 henkilöverotuksen uudistuksiin.
Tax View 1/2014 kansi
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.
Lehdessä käsitellään myös kesällä voimaan astuvaa rakennusalan uutta tiedonantovelvollisuutta. Tuleva uudistus koskee rakennusalalla toimivien yritysten lisäksi myös muilla toimialoilla toimivia, rakennuspalveluja satunnaisemmin tilaavia yrityksiä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat muun muassa Venäjän ajankohtaiset verotuskäytännöt ja uusi osuuskuntalaki.

Selaa digilehteä

 

Jaa sisältö

Share this

Vero- ja lakipalvelut

Vero- ja lakipalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.

 

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa yhä enenevässä määrin.

 

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.