Danmark

Rådgivning om svensk moms og svensk skat 

Vi yder rådgivning om svensk moms og svensk skat. Integration og samhandel i Øresundsregionen øges, og i takt hermed får erhvervslivet i området nye forretningsmuligheder. Vi tror, at det er vigtigt at ruste sig til de muligheder.

Bred kompetence fra to lande

Vi har etableret en Øresundsgruppe, som består af statsautoriserede revisorer og konsulenter fra København og Malmö, med erfaring og ekspertise i svensk moms og svensk skat. Vi forener viden om dansk-svensk skatte-, moms- og regnskabslovgivning, som vi gerne deler med andre.

Øresundsgruppens ydelser

 

Vi kan hjælpe med at afklare spørgsmål om:

 

 • Svensk moms og svensk skat
 • Skal jeg etablere virksomhed i Sverige, eller kan jeg klare salget fra min virksomhed i Danmark?
 • Hvilken type virksomhed er mest hensigtsmæssig - datterselskab eller filial?
 • Skal jeg etablere virksomheden i Sverige fra grunden, eller skal jeg købe en eksisterende virksomhed?
 • Hvem kan hjælpe mig med at afdække de markeds- og konkurrencemæssige vilkår?
 • Hvordan skal virksomheden finansieres? Er der mulighed for at få offentlige tilskud?
 • Hvordan findes en egnet leder til virksomheden? Hvad er gageniveauet?
 • Hvordan beskattes virksomheden? Er der risiko for dobbeltbeskatning?
 • Afviger reglerne for moms, afgifter og told fra dem, jeg kender i Danmark?
 • Hvordan påvirker skat og sociallovgivning valget mellem, om personalet skal være ansat i Danmark eller Sverige?
 • Er det muligt at reducere arbejdsafgifterne i Sverige? Hvilke dispensationsmuligheder er der i lovgivningen om social sikring?

 

Øresundsregionen giver mange nye forretningsmuligheder. Vi har ekspertisen til at hjælpe dig med at udnytte mulighederne.

Kontakter

Kontakt i Danmark

 

Per Ørtoft Jensen

Partner

Telefon +45 73 23 32 39 pojensen@kpmg.dk

 

Kontakt i Sverige

 

Kent Lindén

Telefon +46 46 35 62 00

kent.linden@kpmg.se

Relaterede links

Tax rates online

Tax rates online

  Med KPMG's Online Rate Tool kan du sammenligne forskellige typer skatte- og momssatser inden for et enkelt land eller sammenligne en bestemt type sats mellem op til fem lande.