Danmark

Brush-up møder 

På Brush-up møderne gennemgås årets nydannelser inden for regnskab, selskabsret og børskrav. Det næste Brush-up møde afholdes i efteråret 2014

Møderne kan ses som forberedelse af regnskabsaflæggelsessæsonen og revisionsudvalgsmøderne for det kommende år, og foredragsholderne er førende KPMG specialister. Møderne afholdes en gang om året, typisk i efteråret.

 

Afholdte Brush-up møder:

 

14. november 2013

 

Indlæg af Bankdirektør Christian Clausen, Nordea, om "Den nye bankregulering - hvad er effekterne?".  Desuden var der indlæg af advokat advokat Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel som fortalte om nydannelser og hvad man skal være opmærksom på i relation til "Generalforsamlingen 2014".

 

6. december 2012

 

Tema: KPMG's førende specialister holdt indlæg der klædte revisionsudvalgs- og bestyrelsesmedlemmer på til årsregnskabsaflæggelsen for 2012, herunder nydannelser, fokusområder, kommende standarder mm. Der vil også komme nogle tanker om, hvad man skal være opmærksom på de næste år.

 

Desuden var der indlæg af kommende Nationalbankdirektør Lars Rohde (ATP), som fortalte om sine forventninger til 2013 på de finansielle markeder mv.
 

29. november 2011

 

Tema: Årsrapporten 2011: Aktuelle regnskabs- og børsforhold. Væsentlige nydannelser af betydning for årsrapporten og regnskabsaflæggelsen 2011.

 

9. september 2011

 

Tema: Risikostyring: Hvad er "best practice" indenfor risikostyring, og hvordan kan virksomheder og deres bestyrelser i praksis arbejde med risikostyring for at leve op til markedets forventninger og selskabsloven § 115 samt Anbefalingerne om god selskabsledelse.

Birgit Aagaard Svendsen, CFO, J. Lauritzen, og ny tiltrådt formand for komiteen for god selskabsledelse holdt derudover et indlæg om J. Lauritzens tilgang til risikostyring.

29. november 2010

 

Tema: Årsrapport 2010: Aktuelle regnskabs-, revisions- og børsforhold. Væsentlige nydannelser af betydning for årsrapporten og regnskabsaflæggelsen for 2010.

 

Derudover deltog Chris Hodge, head of Corporate Governance Unit i The UK Financial Reporting Council (FRC) og holdt i forlængelse af Brush-up mødet et indlæg under titlen "Introduction to the new UK Corporate Governance code including a perspective on the Corporate Governance "mega trends in Europe" and a brief account on governance and other issues of particular interest to Audit committees." 

 

4. december 2009

 

Tema: Årsrapport 2009: Aktuelle regnskabs- og børsforhold. Væsentlige nydannelser af betydning for årsrapporten og regnskabsaflæggelsen for 2009.  

 

18. november 2008

 

Tema: Aktuelle regnskabs- og børsforhold. Væsentlige nydannelser for 2008 og 2009.

Kommende møder i ACI

Er endnu ikke fastlagt.