Danmark

Om Audit Committee Institute 

KPMG i Danmark har etableret et Audit Committee Institute (ACI) i 2007. Målet er at understøtte arbejdet i bestyrelser og revisionsudvalg med regnskabs- og revisionsforhold, intern kontrol, selskabsret, børsret, skat, risikostyring, Risk Management og Corporate Governance.

ACI medvirker til at holde bestyrelses- og revisionsudvalgsmedlemmer ajour på de nævnte områder og er et forum for drøftelser herom og udvikling af "best practice".

 

ACI henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, direktører og medlemmer af revisionsudvalg i børsnoterede selskaber, finansielle virksomheder og andre selskaber af offentlig interesse. Det er primært fra denne kreds at medlemmer optages.

 

Det siger lovgivningen om revisionsudvalg

 

  • Københavns Fondsbørs' "Anbefalinger for god selskabsledelse" indeholder anbefalinger til bestyrelserne, herunder at bestyrelsen skal behandle en række forhold og/eller beslutte at lade disse forhold behandle af et revisionsudvalg som forberedelse af behandlingen i bestyrelsen.
  • Revisorlovens § 31 foreskriver i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at børsnoterede virksomheder skal have et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets funktion kan varetages af den samlede bestyrelse under visse forudsætninger.

Kontakt

 

Finn L. Meyer
ACI Chairman

Audit Committee Institute, Danmark
Telefon 73 23 32 51 / 25 29 32 51
flmeyer@kpmg.dk

 

 

Jesper Ridder Olsen
ACI Vice Chairman
Audit Committee Institute, Danmark

Telefon 73 23 35 93 / 25 29 35 93

jesperolsen@kpmg.dk

 

 

Torben Bender
Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 32 57 / 25 29 32 57
tbender@kpmg.dk

 

 

Peter Gath
Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 35 38 / 25 29 35 38
pgath@kpmg.dk

 

Eller send en mail til aci@kpmg.dk