Danmark

Markedsrisiko 

En væsentlig udfordring for virksomheder i øjeblikket er effektivisering af markedsrisikostyring. Interne og eksterne interessenters opmærksomhed er i den sammenhæng rettet mod både markedsrisikomodellering og beregning samt forretningsgange, processer, kontroller og rapportering.
Optimering af markedsrisikostyring skaber værdi på mange niveauer

 

Vores erfaring siger, at optimering af markedsrisikostyring og implementering af interne modeller kan skabe værdi på flere niveauer internt og eksternt. Eksempelvis:

 

 • Bedre styr på data og opbygning af datagrundlag - bl.a. ved intelligent kontrol af input fra dataleverandører
 • Interne modeller og kvantificering af markedsrisiko danner grundlag for bedre overblik og styring
 • Bedre og gennemsigtige forudsætninger for prissætning af produkter
 • Mere detaljeret og præcis information om markedsrisiko til interne og eksterne interessenter
 • Øget (eller cementering af nuværende) tillid fra en række interessenter.

 

Optimal markedsrisikostyring er vigtig for at være konkurrencedygtig

 

Kvaliteten og effektiviteten af markedsrisikostyring og modellering er en forudsætning for hele tiden at være på forkant med kravene fra interne og eksterne interessenter.

 

For at optimere markedsrisikostyring og efterfølgende føre de strategiske operationelle valg ud i livet, bør virksomhederne tage højde for de mest essentielle elementer af god styring af markedsrisiko, som er vist forneden.

 

 

KPMG hjælper med at træffe de strategiske og operationelle valg

 

Vores specialister inden for risikostyring kan levere et bredt spektrum af rådgivnings- og konsulentydelser vedrørende optimering af markedsrisikostyring.

 

KPMG hjælper med følgende:

 

 • Gennemgang af bankens håndtering af markedsrisikostyring
 • Identificering af bankens relevante fokusområder på kort og lang sigt
 • GAP analyse af virksomhedens tilgang sammenlignet med god praksis i branchen samt interessenternes krav og forventninger
 • Implementering af interne modeller (Value at Risk) til beregning af markedsrisiko
 • Validering af interne modeller (Value at Risk). Overholder I f.eks. minimumskravene stillet af Finanstilsynet?
 • Prisfastsættelse af alle typer finansielle instrumenter som danner grundlag for estimeringen af markedsrisikoen
 • Gennemgang af markedsrisikostyringen i ikke-finansielle virksomheder f.eks. erhvervsvirksomheder og energihandelsselskaber
 • Estimering af renter og volatilitetskurver som anvendes i prisfastsættelsen af afledte instrumenter
 • Udbygning og gennemgang af kontrolmiljøet inden for markedsrisiko
 • Udbygning og gennemgang af rapporteringen (risikorapportering, stresstest, backtest m.v.) inden for markedsrisiko
 • Udarbejdelse af forretningsgange og procedurer m.v.

 

KPMG har lokale kompetencer og kan trække på det internationale netværk af relevante kompetencer, hvilket kan bringe din virksomhed på forkant med den seneste udvikling inden for håndtering af markedsrisikostyring på en effektiv og pragmatisk måde.

Kontakt os

Kontakt os

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk

  

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services
KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.