Danmark

Kapitaldækningsopgørelse - et spørgsmål om indhold og proces 

De nuværende kapitaldækningsregler (Basel II) har været gældende i Danmark i årevis. Implementering heraf anses dog langtfra som en afsluttet proces i den finansielle sektor eller hos lovgivere.

Mange finansielle virksomheder oplever stadig udfordringer i forhold til at få værdi ud af de mange ressourcer, som er anvendt til implementering og som stadig anvendes til opfyldelse af kapitaldækningsreglerne.

 

En væsentlig del af værdiskabelsen sker ved at skabe effektive og frem for alt tillidsvækkende processer, der er veldokumenterede, transparente og fleksible.

 

Få mere værdi ud af Basel II

 

Der er allerede anvendt mange ressourcer i den finansielle sektor på implementering af kapitaldækningsreglerne, og der er udsigt til løbende ændringer af lovgivningen på området - dels som svar på den finansielle krise og dels som svar på de erfaringer, man på nuværende tidspunkt har gjort sig i relation til Basel II kapitaldækningsreglerne i Danmark og i udlandet.

 

Det er derfor vigtigt, at finansielle virksomheder hele tiden formår at få værdi ud af implementering af disse lovkrav og være på forkant med nye krav, eksempelvis ved at

 

 • opnå mere præcis måling af risiciene, f.eks. ved hjælp af interne modeller 
 • få bedre overblik over risici, som den finansielle virksomhed er eksponeret overfor, f.eks. igennem processen omkring opgørelse af individuelt solvensbehov
 • opnå bedre indsigt i og styring af risiciene og vise dette til markedet, f.eks. via interne kontroller og intern/ekstern rapportering
 • skabe værdi af allerede implementerede tiltag i forbindelse med kapitaldækningsreglerne, f.eks.
   • pris- og limitmodeller i forbindelse med anvendelse af ratingmodeller
   • gruppevise nedskrivningsmodeller på baggrund af datagrundlag til interne modellers
   • koordinere indsatsen i compliance med den øvrige risikostyring og skabe gennemsigtighed og fleksibilitet.

 

KPMG hjælper med at optimere jeres risiko- og kapitalstyring

 

KPMG har indgående erfaring med at hjælpe finansielle virksomheder til at optimere deres risiko- og kapitalstyring og dermed få mere værdi ud af de mange ressourcer der anvendes - og allerede er anvendt - på at implementere kapitaldækningsreglerne indenfor områderne:

 

 • modellering af kredit- og markedsrisici
 • udvikling, validering og dokumentation
 • opgørelse af individuel solvens
 • rådgivning omkring metode og beregning
 • kvalitetstjek i forhold til lovkrav 
 • interne kontroller, dokumentation og forretningsgange
 • intern og ekstern risikorapportering

Kontakt os

Christian Boserup

Partner, Leder af E&FRM

Telefon +45 73 23 39 48

cboserup@kpmg.dk

 

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk

 

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services

KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger

m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.