Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 15-04-2013

Nyt initiativ styrker bestyrelsesarbejde i Danmark 

En ny forening vil nu være et samlet nationalt tiltag, der skal kvalificere, udvikle og styrke arbejdet i bestyrelser i Danmark. Bag initiativet står en række organisationer og virksomheder, som udover KPMG tæller CBS/CBS Executive, Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA, KromannReumert og PensionDanmark.

Med "Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark" vil initiativtagerne skabe en ramme om bestyrelsesudvikling i Danmark, hvor networking, uddannelse og træning, forskning og debat om bestyrelsesarbejde kan være med til at løfte niveauet på nationalt niveau.

 

"Kravene og forventningerne til bestyrelser i såvel børsnoterede selskaber som store privatejede og offentlige selskaber er i de senere år vokset, og dermed er der også blevet flere og mere krævende opgaver i ledelsen af selskaberne. Behovet for professionelt og kvalificeret bestyrelsesarbejde skaber også et behov for tilbud om bl.a. uddannelse med den rette kvalitet og indhold," fortæller Torben Bender, partner i KPMG.

 

Styrket kvalitet og udvikling

 

KPMG ser en styrke i et nationalt tiltag og en fælles indsats, der samler kræfterne og kan sikre et både strategisk, praktisk og akademisk sigte.

 

"Forskning, uddannelse, faglig sparring og rådgivning er nogle af de elementer, som kan være med til at forbedre rammebetingelserne for bestyrelsesarbejde. Med både virksomheder, organisationer og institutioner repræsenteret kan foreningen gøre en forskel. Vi glæder os til sammen med andre gode kræfter at arbejde for at styrke kvalitet og udvikling i bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder," siger Torben Bender.

 

Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste

 

Foreningen etableres i forbindelse med konferencen "Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste", der afholdes tirsdag den 7. maj 2013 kl. 15:30 hos CBS på Frederiksberg.

 

Oplægsholderne omfatter bl.a. professor Steen Thomsen, bestyrelsesformand Peter Schütze, finansminister Bjarne Corydon, formandskabet i Fondsbørsens komité for god selskabsledelse ved Birgit Aagaard-Svendsen og Marianne Philip, Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri, Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv samt Finn L. Meyer, partner i KPMG.

Fakta om foreningen 

 

Foreningens navn er Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. På engelsk "Board of Directors Network of Denmark".

 

Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

 

Foreningen fremmer formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og kan herunder blandt andet (i) arrangere faglige møder, seminarer og konferencer, (ii) udvikle og vedligeholde et virtuelt informations-, debat- og ressourcenetværk, (iii) sammenfatte og formidle faglige synspunkter på god selskabsledelse og på kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelser, og (iv) være en aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde.

 

Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens bestyrelse, som træffer beslutning, om hvorvidt optagelse kan finde sted. Som medlemmer af foreningen kan optages såvel fysiske personer som organisationer, institutioner og juridiske personer.

 

Kontakt os

Kontakt os
Torben Bender

Partner i KPMG

Telefon 25 29 32 57

 torbenbender@kpmg.dk