Danmark

Oplysninger

  • Branche: Industrial Markets, Consumer Markets
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 08-11-2011

Store udfordringer for medicinalindustrien 

Medicinalindustriens afkast på udviklingsinvesteringer er næsten halveret over de sidste 20 år, hvilket blot er en af flere udfordringer som medicinalindustrien står over for, viser en rapport udarbejdet af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Frem mod 2020 står den globale medicinalindustri over for en række udfordringer. En undersøgelse foretaget af KPMG peger på fire udfordringer som er særligt store, og da medicinalvirksomhederne ej heller er gået fri af flere års finanskrise kan mange virksomheder med fordel kigge med kritiske øjne på deres forretning.

 

"Rapporten slår ned på en række punkter, som vi ser som industriens udfordringer frem mod 2020. Det er i sagens natur ikke det hele der passer på alle virksomheder, men mange kan sikkert nikke genkendende til enkelte eller flere af punkterne," siger partner i KPMG og Head of Pharma, Lau Bent Baun.

 

De fire store udfordringer for medicinalbranchen, som KPMG's rapport peger på, er: Om man fremadrettet er i stand til at levere værdi til sine aktionærer, lav vækst i markedet, lav udviklingsproduktivitet og stigende risici og tab af tillid.

 

"Rapporten forsøger også at komme med nogle bud på, hvordan industrien og virksomhederne arbejder sig bedst muligt frem mod 2020. Nogle skal revurdere deres produktstrategi, investere og styrke marketings- og salgsfunktioner, hente medarbejderressourcer fra andre industrier, prioritere deres udviklingsportefølje og ikke mindst og måske først se kritisk på virksomhedens governance og enterprise risk management" siger Lau Bent Baun.

 

Rapporten viser, at industriens afkast på investeringer i udviklingen af nye produkter er næsten halveret over de sidste 20 år, mens selve investeringerne i udviklingen er steget med 10 pct. om året fra 1999 til 2007 (1 pct. om året siden 2007).

 

Rapporten viser også, at antallet af forlig med myndighederne, og værdien af disse, er steget markant. Således var der i 1991 færre end fem sager om forlig med de amerikanske myndigheder til en samlet værdi af 10 mio. dollars (53,5 mio. kr.), mens der i 2009 og 2010 årligt var 30-35 sager til en samlet værdi af 3,5-4,4 mia. dollars (18,5-23,5 mia. kr.).

 

Kontakt

Lau Bent Baun
Partner i KPMG
Telefon: 73 23 35 30
lbaun@kpmg.dk

Future Pharma

Future Pharma

Denne publikation præsenterer fire centrale udfordringer for den farmaceutiske industri