Danmark

Oplysninger

  • Type: Rapporter og undersøgelser
  • Dato: 22-04-2013

Tjekliste til årsrapporten 2013 – Kreditinstitutter m.fl 

KPMG's branchegruppe Financial Services har opdateret regnskabstjeklisten over formelle krav til årsrapporten 2013 for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Tjeklisten over formelle krav til indhold af finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. aflagt efter lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er et hjælpeværktøj til sikring af overholdelse af de formelle krav til indhold og oplysninger heri.
 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Kontakt os

Kontakt os
Henrik Barner Christiansen

Partner, Financial Service

Telefon +45 73 23 34  02

hbarner@kpmg.dk