Danmark

Ejendom & Entreprise 

Nyhedsbrevet udgives af branchegruppen for Ejendom & Entreprise og indeholder aktuel viden og inspiration til ejendoms- og byggebranchen. Nyhedsbrevet udkommer flere gange årligt.
Du kan tilmelde dig vores e-nyheder i højre side, så modtager du fremover nyhedsbreve, invitationer til seminarer og anden faglig information.

 

 

E-nyhedsbreve 2011 og frem

 

Ejendom & Enterprise

I dette nummer kan du bl.a. læse om sammenlægning med EY Danmark og etablering af "det nye KPMG,  skærpet praksis, der rammer ejendomsporteføljeforvaltere og forslag til ændring af lejereglerne.

 

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du blandt andet læse om efteropkrævning af moms - 20 eller 25 %, lejerincitamenter og vores webinar BS Briefing 360 grader update på bygge- og ejendomsbranchen.

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du blandt andet læse om momsreguleringsforpligtelser ved køb af ejendom, Dækningsafgift og omkostningsbestemte lejemål

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du læse om seneste nyt, hvor vi bl.a. skriver krise i banksektoren, lejemarkedet.

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du læse om vores deltagelse i den årlige økokrim-seminar. Derudover er der et indlæg om markedsleje, status på arbejdsudlejebeskatning og salg af igangværende udlejningsejendom.

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du blandt andet læse om udviklingen for den kommende leasingstandard og få et overblik over de vigtigste ændringer.

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du blandt andet læse om XBRL - indberetning - Er din virksomhed klar? og får I det vigtigste frem i jeres årsrapport?

Ejendom & Enterprise

I dette nummer af Ejendom & Entreprise kan du blandt andet læse om det lovforslag, som Folketinget vedtog 13. september 2012, der effektivt rammer aktionærers mulighed for at låne penge fra selskabet - de såkaldte ulovlige aktionærlån.

Ejendom & Enterprise

KPMG's elektroniske nyhedsbrev Ejendom & Entreprise nr. 13, holder dig opdateret om seneste nyt i branchen.

 

 

Ejendom & Enterprise

Safe haven, men hvad nu? OPP konference på Christiansborg, Pas på momsen i forbindelse med salg af fast ejendom i koncernforhold! KPMG Luxembourg Real Estate & Infrastructure Newsletter

Ejendom & Enterprise

SKAT gennemfører kontrol af momsfradragsret, EU-dom ændrer momspraksis for enkeltstående salg af fast ejendom, skatteplanlægning i ejendomsselskaber

Ejendom & Enterprise

Siden sidst - Infrastruktur er oppe i tiden, aktiv anvendelse af fast ejendom, besøg af SKAT, krav til dagsværdimåling af investeringsejendomme, registret for udenlandske tjenesteydere

Ejendom & Enterprise

Siden sidst - MIPIM 2012, Momsfri udlejning giver mulighed for salg uden moms, SKAT offentliggør hvert år sin "Indsats- og inddrivelsesplan, Intet indgreb over for østarbejdere i byggeriet

Ejendom & Enterprise

Siden sidst - Godt nytår, KPMG styrker rådgivning inden for infrastruktur & OPP, Status et år efter indførelsen af moms på salg af fast ejendom, Konference om Asset Management

Ejendom & Enterprise
  • Ejendom & Entreprise e-nyt nr. 7
  • Siden sidst - Baby it is cold outside, K/S anpart - negativ fradragskonto, IFRS om Investment Funds, kom til netværksdag om entreprisevilkår i Norge, Får din virksomhed godtgørelse for vand og elafgift?

  • Ejendom & Entreprise e-nyt nr. 6
  • Siden sidst - Always look on the bright side, momsfrihed for panthavers videresalg af ejendom, mange penge at hente hos Forebyggelsesfonden, hotelejendomme - en særlig ejertype

  • Ejendom & Entreprise e-nyt nr. 5
  • Siden sidst - August Angst, Status på klager over ejendomsvurderingent, Real Estate Valuation - bruger du en rådgiver registeret i VRS? KPMG Danmark og Tyskland etablerer en Femern Gruppe

Siden sidst og mere om Solvency II, Sale & Lease Back - ikke en entydig størrelse, Klarere retningslinjer for anvendelse af dagsværdi

Siden sidst, Opnå skattefradrag ved istandsættelse af din bolig og ved hjælp i hjemmet, KPMG Real Estate Valuation, Er der behov for en branchedefinition af begrebet "afkastkrav"?, Transaktionsvolumen fortsat på et lavt niveau 

 

Stadig store besparelser ved at gennemgå den offentlige vurdering, OPP-projekter: Husk at tage højde for moms og skat i aftalegrundlaget, Seminar: Udlejning af erhvervslokaler,

 

Registrering i RUT, Transparens på ejendomsmarkedet, Lempelse af fradragsbegrænsningsreglerne for ejendomsbranchen.

 

 


 

Trykte nyhedsbreve

 

Ejendom & Entreprise nr. 32
Ejendom & Entreprise nr. 31
Ejendom & Entreprise nr. 30
Ejendom & Entreprise nr. 29
Ejendom & Entreprise nr. 28

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG