Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit, Audit Committee Institute
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 02-04-2013

Ny lov om måltal for kønsmæssig sammensætning af ledelsen 

Ny lov og vejledning om måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning af ledelsen og rapportering herom for større danske virksomheder.
Download
PDF-filer kræver Adobe Reader
Folketinget vedtog den 14. december 2012 en lovændring, der kræver, at større virksomheder, finansielle virksomheder, erhvervsdrivende fonde og virksomheder med begrænset ansvar skal opstille måltal opstille måltal for andelen afdet underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.
 

Kontakt os

Kontakt os

Finn L. Meyer
ACI Chairman
Telefon: 73 23 32 51
flmeyer@kpmg.dk

 

 

Jesper Ridder Olsen
ACI Vice Chairman
Telefon 73 23 35 93
jesperolsen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG