Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 10-01-2013

Sikken julegave - ny FAIF-lov 

Finanstilsynet udsendte op til jul den ventede nye lov om forvaltere af alternative investeringsfonde til kommentering straks efter nytår. Sikken julegave, idet der i alt blev udsendt ca. 700 sider inkl. bemærkninger.

Høringsbrev fra FinanstilsynetLovforslaget til ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) implementerer det såkaldte kapital- og hedgefondsdirektiv og indfører en regulering af forvaltere af alternative investeringsfonde samt delvis regulering af omfattede fonde.

 

Som en konsekvens af lovforslaget udgår hedgeforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger af lov om investeringsforeninger m.v. og erstattes i stedet af begrebet kapitalforeninger i FAIF-loven. Finanstilsynet har derfor samtidig udsendt et lovforslag til nyaffattelse af lov om investeringsforeninger m.v.


Ændringerne har medført, at der tillige sker tilpasninger i lov om finansiel virksomhed m.fl., herunder tilpasning af placeringsbestemmelserne for forsikrings- og pensionsvirksomheder.


FAIF-loven skal træde i kraft den 22. juli 2013 og får betydelige konsekvenser for eksisterende forvaltere af private equity fonde, funds of funds, ejendomsfonde, infrastrukturfonde m.v., idet loven indeholder bestemmelser, der stiller krav til forvaltere om, hvordan de alternative investeringsfonde skal indrettes og drives. Lovforslaget stiller ikke som sådan krav til de alternative investeringsfonde.

 

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende krav:

 • Ledelses- og kapitalkrav
 • Risikostyringssystemer
 • Likviditetsstyring
 • Regler for anvendelse af vurderingseksperter
 • Aflønningsregler og offentlighed i ledelsesaflønning
 • Anvendelse af depositar (depotselskab) med særlige pligter
 • Krav til offentliggørelse af supplerende regnskabsinformationer for forvaltede fonde
 • Oplysninger om investeringsstrategi og gearing
 • Markedsføring og grænseoverskridende forvaltning m.v.
 • Regler om tilsyn med forvalter
 • Regler om administrative bøder.

 

Forvalteren kommer fremover under Finanstilsynets tilsyn og skal have tilladelse eller registreres som en betingelse for, at de må forvalte alternative investeringsfonde.

 

De endelige detailregler er endnu ikke fuldt ud færdiggjort fra EU's side. Det må derfor forventes, at der efterfølgende vil blive udstedt en række bekendtgørelser af Finanstilsynet i medfør af loven, som det i dag findes for eksempelvis investeringsforvaltere.

 

Som KPMG konkluderer i en international publikation på området, som du finder her, er det snart sidste udkald, hvis forvaltere skal nå at tilpasse og indrette deres virksomhed efter den nye lovgivningsmæssige regulering, selv når der tages højde for de i lovforslaget indarbejdede overgangsordninger.

 

Du finder lovforslagene fra Finanstilsynet her.

 

Har du spørgsmål til lovforslaget til ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven), er du velkommen til at kontakte os:

 

Ole Karstensen

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

 

Kenneth E. Barrisøe

Telefon 73 23 39 54

kljoergensen@kpmg.dk

 

 

Kontakt os

Ole Karstensen

 

Ole Karstensen

Partner

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Kenneth E. Barrisøe 

Kenneth E. Barrisøe

Senior Manager

Telefon 73 23 39 54

kljoergensen@kpmg.dk

Relateret rådgivning

KPMG kan hjælpe din virksomhed med alle typer opgaver inden for revision og rådgivning af investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber.