Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 09-01-2013

Last Boarding Call - Alternative Investment Fund Manager's Directive (AIFMD) 

International KPMG publikation konkluderer, at det snart er sidste udkald for forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis de skal gøre sig klar til det nye regulative regime.

Last Boarding CallSelv om forvaltere af alternative investeringsfonde i løbet af 2013 vil blive omfattet af betydelige skærpede regulative krav, har næsten halvdelen af de adspurgte forvaltere i en international KPMG undersøgelse endnu ikke analyseret den indvirkning og ændring i organisation m.v. som direktivet for forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFMD) vil få på deres forretning.

 

I undersøgelsen, som har omfattet 70 globale forvaltere, understreger KPMG, at det snart er sidste udkald, når man tænker på, at de nye regler skal træde i kraft den 22. juli 2013.

 

 

 

 

 

Det konkluderes i undersøgelsen, at

  • kun 52 % har gennemført en impact analyse, selvom implementeringsdatoen er mindre end et år fremme
  • 63 % skal fortsat have udpeget en depositar
  • næsten halvdelen (45 %) udtaler, at de endnu ikke har analyseret aflønningsbestemmelsernes påvirkning på deres forretning
  • næsten 2/3 (63 %) afventer indholdet af et EU passport, før der træffes beslutning om det eventuelt skal anvendes.

 

AIFMD er en af den mest ambitiøse og komplekse regulative reformer, som nogensinde er blevet introduceret til den alternative investmentfonds industri og vil have en betydelig indflydelse på de forvaltere, som opererer såvel i Europa som uden for. 
 
Du kan downloade KPMG's undersøgelse her (PDF 976 KB).

 

Læs endvidere mere om det danske lovforslag om forvaltere af alternative investeringsfonde i artiklen "Sikken julegave", og har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte:

 

Ole Karstensen

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Ole Karstensen

 

Ole Karstensen

Partner

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

Relateret rådgivning

KPMG kan hjælpe din virksomhed med alle typer opgaver inden for revision og rådgivning af investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber.