Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 08-02-2013

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012 udsendes med posten 

Senest den 22. februar 2013 burde alle forsyningsvirksomheder have modtaget de nye vurderinger. Vurderingerne er først offentligt tilgængelige på nettet den 1. marts 2013.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012 har først betydning for ejendomsskatten i 2014, hvorfor de umiddelbare konsekvenser af den nye vurdering først vil fremgå af ejendomsskatteopkrævningen i 2014.

 

Vi anbefaler, at ejendomsvurderingen gennemgås nøje for at undgå forkert eller for høj beskatning i 2014. Det gælder, uanset om ejendomsvurderingen er faldet. Både den samlede ejendomsværdi (grundlag for dækningsafgift) samt grundværdien bør kontrolleres (grundlag for grundskyld).

 

Forsyningsvirksomheder skal være særlig opmærksom på:

 

  • Muligheden for fritagelse for dækningsafgift. KPMG har fået en række ejendomme fritaget for dækningsafgift som følge af den faktiske anvendelse af ejendommen.
  • Grundværdien. For en række ejendomme anvendt til forsyningsvirksomhed er det KPMG’s erfaring, at værdiansættelsen ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til bl.a. begrænsninger for anvendelsen i gældende lokalplaner.

 

Såfremt der er grundlag for at klage over ejendomsvurderingen, så er det en fordel at sende klagen så hurtigt som muligt, men senest inden klagefristen 1. juli 2013.

 

KPMG’s skatteafdeling tilbyder en gratis procesvurdering af ejendomsvurderingen

 

Når I modtager vurderingerne med posten, er I meget velkomne til at sende en kopi til KPMG, så returnerer vi med en procesvurdering inden 3 arbejdsdage.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Holger Haugstrup

Telefon +45 73 23 47 79

hhaugstrup@kpmg.dk

 

 

Per Nedergaard Nielsen

Telefon +45 73 23 40 99

pnnielsen@kpmg.dk

 

 

Claus Pedersen

Telefon +45 73 23 64 70

clauspedersen@kpmg.dk