Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-03-2013

Nye arbejdsudlejeregler - betydning for danske virksomheder 

solcelle-nye
Lønmodtagere, som bor i udlandet og ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, kan ifalde dansk skattepligt fra første arbejdsdag, hvis de anses for såkaldt "arbejdsudlejet" til Danmark.

Med virkning fra 20. september 2012 (dog med overgangsordning til 1. oktober 2013 for allerede indgåede kontrakter) er der indført en udvidet definition af, hvornår udenlandske lønmodtagere er skattepligtige til Danmark i henhold til arbejdsudlejereglerne.

 

Det betyder, at entreprisekontrakter, som hidtil ikke har medført dansk skattepligt for de udenlandske lønmodtagere, idet ansvar, risiko m.v. for det udførte arbejde har ligget ved den udenlandske virksomhed, nu i mange tilfælde vil medføre skattepligt – nemlig, når der er tale om: "vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden".

 

(De ændrede regler suppleres med en ny 183-dages regel, som medfører dansk skattepligt for den udenlandske medarbejder, uanset at han ikke er arbejdsudlejet, og hans udenlandske arbejdsgiver ikke har skattemæssigt fast driftssted i Danmark).

 

Minimer konsekvenserne af de nye regler

 

Pligten til månedlig indeholdelse, indberetning og afregning af arbejdsudlejeskatten påhviler som udgangspunkt den danske virksomhed, som de udenlandske lønmodtagere arbejder for i Danmark. Det er derfor vigtigt for den danske virksomhed at overveje de forskellige mulige tiltag for at minimere konsekvenserne af de nye regler, herunder permanent outsourcing, opdeling af entreprisesummen og specifikation af lønpakkens enkelte elementer. Desuden kan det overvejes at lade den udenlandske virksomhed etablere sig i Danmark.

 

Efter vores opfattelse kan der efter omstændighederne også være sager, som med henvisning til de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke skal medføre dansk beskatning, hvilket du kan læse nærmere om her

 

KPMG assisterer med alt fra ad hoc sparring og rådgivning til A-Z-løsninger, inkl. månedlig administration af arbejdsudlejeskatten, gennemgang og optimering af kontrakter, vurdering af reglernes rækkevidde på virksomhedsspecifikke og projektspecifikke forhold samt kontakt med skattemyndighederne herom.


De danske fagforeninger kan rejse krav om overenskomstmæssig løn for de udenlandske lønmodtagere

 

Endelig kan de danske fagforeninger rejse krav om, at de udenlandske medarbejdere aflønnes med den tilsvarende minimumsløn, pension, feriepenge, overtidsbetaling m.v. som tilsvarende danske lønmodtagere under de danske overenskomster. Til støtte for dette lønkrav kan fagforeningerne lave lovlig blokade af arbejdspladsen og iværksætte sympatikonflikter.

 

KPMG bistår derfor lige nu mange danske og udenlandske virksomheder med at sikre, at de udenlandske medarbejdere får de samme lønmæssige rettigheder som de tilsvarende danske medarbejdere for at undgå strejke, blokade og sympatikonflikter på arbejdspladsen.


For flere oplysninger og en uforpligtende drøftelse om reglernes betydning for din virksomhed kontakt din KPMG-revisor eller vores specialister på området.

 

Kontakt os

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen
Tax Partner

Telefon 7323 3239

pojensen@kpmg.dk

Feature image

Julie Gerdes
Leder af ansættelses- og arbejdsret

Telefon 7323 3403

juliegerdes@kpmg.dk