Danmark

Healthcare - rådgivning for sundhedsvæsenet 

KPMG yder rådgivning til sundhedsvæsenet, som står over for massive udgiftspres og effektiviseringskrav. En stigende efterspørgsel af flere patienter sætter store krav til styringen af det danske sundhedssystem. KPMG kan hjælpe regionerne i udfordringerne omkring omkostningsminimering ved samtidig at holde og forbedre serviceniveauet.

Udfordringer og løsninger til et moderne sundhedsvæsen

 

KPMG's Healthcare netværk består af en række specialister med stor førstehåndserfaring fra sundhedssektoren. Vi har derfor omfattende viden og erfaring med at reducere kompleksitet og løse sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer.

 

I en serie af korte videoer adresseres aktuelle udfordringer og fokusområder inden for sundhedsvæsenet.

Nyeste publikationer

Something to teach something to learn: Global perspectives on healthcare

 

Hvilken betydning har presset på verdens sundhedssystemer for betalere, leverandører og modtagere af sundhedsydelser, og hvor er der brug for at sætte ind?  

 

 

Succesfuld implemen-

tering af e-health

 

 

Succesfulde eksempler på udtænkning af koncept og implementering af e-sundhedsinitiativer.
 

Optimering af sundhedssystemet

 

 

Denne undersøgelse sætter lys på 10 internationale succeshistorier hvor kvalitet og effektivitet blev øget i samspil.

 • Hent rapporten her

 

 

Rådgivning for sundhedsvæsenet

  KPMG Healthcare hjælper aktører i og leverandører til sundhedsvæsenet med at skabe løsninger til aktuelle udfordringer

   

  • Care System Redesign
  • Organisational Architecture
  • Quality and Margin Improvement:
  • Health IT
  • Board Grip
  • OPP - hvordan tænkes privat finansiering ind i store OPP projekter?

Vejen til kvalitet i sundhedsvæsenet

Eksisterende afregning af sundhedsydelser understøtter ikke i tilstrækkelig grad et kvalitetsfokus i sundhedsvæsenet. I vores nye udersøgelse identificerer KPMG Healthcare hvorfor, og hvilke kerneprincipper, det er nødvendigt at fokusere på fremover:

 

 • Afregningen af sundhedsydelser skal have fokus på sammenhængende sundhedsydelser
 • Grundlaget for afregning skal baseres på kvalitetsmæmssige aspekter
 • Aktører på sundhedsomårdet skal belønnes for at efterleve de definerede kvalitative mål.

 

Effektivisering på sygehuse

  Hvordan opnåes mere sundhed for pengene? 

   

  Danske sygehuse er under hårdt pres for at levere bedre kvalitet for færre eller de samme midler. Optimal ressourceudnyttelse, optimerede patientforløb og effektive arbejdsgange er nogle af de faktorer, der skal være på plads for at imødekomme de stigende krav.

   

  Denne case belyser hvordan Hjertecentret på Rigshospitalet har skabt resultater gennem effektiviseringsprojekt

   

Kontakt

 

Claus Hammer-Pedersen

Partner, Head of Healthcare Danmark

Telefon +45 73 23 47 21 chammerpedersen@kpmg.dk 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

 Nyheder fra Healtcare

Nyhedsbreve fra Healthcare

Her kan du se den aktuelle og tidligere udgaver af nyhedsbrevet Healthcare.