Danmark

Fjernvarmesektoren 

Fjernvarmesektoren står overfor mange nye udfordringer. Der har i en årrække været fokus på effektivitet og sideløbende hermed fjernvarmeselskabernes regnskabsaflæggelse i nogen tid været genstand for opmærksomhed, bl.a. i forhold til reglerne om prisfastsættelse, afskrivninger og henlæggelser.

Vores branchespecialister inden for energi- og forsyningsområdet har i mange år rådgivet fjernvarmesektoren om de strategiske udfordringer og muligheder, som lovgivningen og regnskabsaflæggelsen medfører. Vi har udgivet flere artikler om emnet og har indgående erfaring med prisfastsættelse, afskrivninger og henlæggelser. Denne omfattende viden og erfaring stiller vi til rådighed for vores kunder.

 

Rådgivning og revision til kommunale og private fjernvarmeforsyninger

 

Vores branchespecialister rådgiver såvel kommunale som private fjernvarmeforsyninger i hele landet. Vores ydelser omfatter blandt andet rådgivning om:

 

 

  • Udligning af over-/underdækning
  • Fri og bunden egenkapital
  • Regnskabsmæssig behandling af CO2-kvoter
  • Afskrivninger og henlæggelser
  • Værdireguleringer af anlæg
  • Beskatning af fjernvarmeværker
  • Moms og afgifter
  • Erklæringsopgaver
  • Gennemgang af reguleringsregnskaber.
 

 

Kontakt os og få vores bud på din virksomheds muligheder og udfordringer.

Kontakt os

Kontakt os

Jakob Nyborg

Telefon 73 23 46 13

jnyborg@kpmg.dk

Varmeforsyningsloven - Lovsamling 2014

Læs om den seneste udvikling inden for lovgivningen i vores lovsamling.