Danmark

Elsektoren 

Lovgivningen inden for elsektoren er omfattende, kompleks og under løbende forandring. Det kan derfor være svært for virksomheder i elsektoren at lægge den rette strategiske kurs. En fagligt kvalificeret rådgivning fra specialister på området kan hjælpe din virksomhed med at træffe det rette valg.

Vi rådgiver et stort udsnit af danske elproducenter, net- og transmissionsselskaber, elselskaber og elhandelsselskaber, både kommunale og forbrugerejede. Vi har derfor indgående erfaring med de muligheder og faldgruber, som ellovgivningen indeholder; en specialviden, som kommer vores kunder til gavn.

 

Få styr på love og regler i el-sektoren en gang for alle

 

Vi har samlet al vores ekspertise om elsektoren i vores branchegruppe for Energi & Forsyning. Gruppen består af 70 erfarne rådgivere og revisorer på kontorer rundt om i hele landet. Vi ved af erfaring, at når vi samler vores viden på denne måde, giver det den bedste udnyttelse af kompetencerne - til fordel for vores kunder. Vi kan derudover trække på internationale erfaringer i den globale energibranchegruppe. Det giver os mulighed for at levere holdbare løsninger, som på bedst mulig vis sikrer, at din virksomhed undgår fejl og faldgruber.

 

Vi rådgiver bl.a. elselskaber inden for følgende områder

 

  • Driftsoptimering
  • Besparelser og retmæssig håndtering af moms og afgifter
  • Overholdelse af lovgivning
  • Skatteoptimering
  • Korrekt kontering til anvendelse i benchmarking
  • Cash Management styring
  • It-revision
  • Indtægtsrammestyring

 

Få større råderum til udviklingen af din elvirksomhed

 

Når vi rådgiver virksomheder i elsektoren lægger vi vægt på, at løsningerne skal give råderum. Ikke blot lige nu, men også i fremtiden. Specielt anser vi det for vigtigt, at vi har en tæt og løbende dialog med ledelsen om de lovgivningsmæssige ændringer og udfordringer, som elloven giver, og som har betydning for netop din virksomheds fremtidige handlinger og strategiske muligheder.

Kontakt os

Jakob Nyborg
Telefon 73 23 46 13
jnyborg@kpmg.dk

Elforsyningsloven - Lovsamling 2014

Til trods for, at de overordnede rammer for elforsyningssektoren ligger fast, er der stadig en række områder, hvor der sker en udvikling. Læs om den seneste lovgivning i denne lovsamling.