Sverige

Incitamentsprogram 

Saknar ditt företag ett incitamentsprogram som främjar era strategiska målsättningar? Är ni osäkra på om ert befintliga program ligger i nivå med era konkurrenter och liknande bolag? Följer ni upp och har ni kontroll på effekterna av ert nuvarande incitamentsprogram? Förstår era anställda, aktieägare och marknaden syftet och målen med ert incitamentsprogram? Har ni ett konkurrenskraftigt program som bidrar till att bibehålla, attrahera och motivera era anställda?

 

Om ni känner en osäkerhet kring dessa frågor är KPMG rätt partner att bistå er.

 

Linn Elmgren

Linn Elmgren

Head of Incentives and Compensation & Benefits

+46 (0)8 723 96 68

Daniel Frigell

Daniel Frigell

Corporate Finance

+46 (0)8 723 97 47

 

Vi har mångårig erfarenhet att utforma och implementera incitamentsprogram  både nationellt och globalt.

 

Vi genomför årligen ett stort antal uppdrag som syftar till att utforma program som skapar incitament och medvetande i organisationen för att uppnå strategiska mål.

 

Vi har unik erfarenhet av incitamentsprogram och genomför årligen studier anpassade till olika branscher och storlekar på bolag (se nedan länk till våra årliga incitamentsstudier).

 

Vi bistår er i processen där bolagskoden och allmänt ökade krav från ägare och medias intresse innebär ökade krav på att följa upp och kunna motivera/förklara effekten av incitamentsprogrammen.

 

Nedan ett axplock av tjänster:

 

  • Analys av företagets situation och behov
  • Framtagande av beslutsunderlag
  • Utformning av lösning
  • Värdering av företaget och av valt instrument
  • Skatte- och redovisningsmässiga bedömningar
  • Information till de anställda
  • Uppföljning och "helpdesk"

 
Vill du veta mer, vänligen kontakta Linn Elmgren och Daniel Frigell.