Sverige

Skatt 

 

    KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMG:s skattekonsulter.

     

Proposition om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter – med brasklapp?

Proposition om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter – med brasklapp?
Regeringen har lämnat en proposition med bl a förslag om ytterligare sänkning av socialavgifterna för vissa unga. Finansministern har dock redan aviserat att hon inte vill att förslaget ska gå igenom. Vi kommenterar även momsgrupperna kort.

Förmåner och representation

Förmåner och representation
Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan rätt innehåll kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och utan att man tänker på det har skattesituationen förändrats.

Tax Rates Online

Tax Rates Online

Skatteverktyget ger dig möjlighet att jämföra skattesatser både inom ett specifikt land samt mellan länder.


Läs även KPMGs årliga studie som jämför skattesatser i 130 länder.

Tina Zetterlund

Tina Zetterlund

Chef verksamhetsområde Skatt

+46 (0)8 723 92 84

Tax Forum

Tax Forum är ett exklusivt nätverk för utvalda skatteansvariga. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter, diskutera trender och nya frågeställningar inom skatteområdet samt lyssna till intressanta föreläsare i aktuella ämnen.