Deal Advisory 

KPMG erbjuder stöd i köp- och säljprocesser samt rådgivande analystjänster för varje steg under transaktions- eller finansieringsprocessen.

Christer Wiberg

Christer Wiberg

Head of Deal Advisory

+46 (0)8 723 95 16

 

I varje del av konjunkturcykeln finns det behov av förvärv, försäljningar och samgåenden – oavsett om det handlar om att växa genom förvärv, skapa bättre förutsättningar för existerande verksamheter genom försäljning av delar av verksamheten eller  kanske för att verksamheten inte utvecklas enligt plan och behöver omstruktureras. I andra fall genomförs utveckling av verksamheten lämpligast i form av större projekt eller omfattar olika former av upphandling.

 

Varför KPMG? 

Våra specialistteam arbetar multidisciplinärt för att bistå er med lösningar på era frågeställningar. Vårt fokus är att skapa värde och att minska transaktionsrisker på ett snabbt och resultatorienterat sätt.

 

Vi ger även råd i situationer där verksamheter fått svårigheter att uppfylla de krav som kreditgivare ställer. Det kan t.ex. vara bolag i likviditetskris eller med refinansieringsbehov. Vi ger råd antingen direkt till verksamheterna eller till deras kreditgivare och ägare.

 

Ytterligare specialistområden är infrastrukturaffärer där vi agerar som strategiska rådgivare vid olika former av transaktioner och utvecklingsprojekt.

 

Vi har lång erfarenhet av transaktioner och av att agera rådgivare i de allra flesta situationer och har även ett stort internationellt nätverk. Med vår breda bas av erfarna specialister inom områden som t.ex. strategisk och kommersiell due diligence, M&A, skatt, finansieringsfrågor, finansiell due diligence, operationell due diligence, värdering och kapitalmarknadsfrågor kan vi ge råd även i komplexa situationer.