Sverige

Rådgivning 

KPMG har världsledande kompetens när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering. Vi hjälper företag vid transaktioner, kvalificerad redovisning och med att skapa effektivare organisationer, processer och IT-system. Vi bistår med att identifiera och hantera risker i företagets affärsverksamhet för att säkerställa dess långsiktiga utveckling.