Sverige

Vad innebär K3 för ditt företag? 

K3 är ett nytt, genomarbetat regelverk för årsredovisning. Det gamla regelverket för årsredovisning i onoterade företag var ett lapptäcke. K3 är ett heltäcknade regelverk där alla regler samlats på ett och samma ställe vilket gör det smidigare att använda. Dessutom finns ett enklare regelverk för mindre företag som heter K2.

Den första frågan du som företagare måste ställa dig är: måste jag välja K3 eller kan jag välja det förenklade regelverket K2? Vi på KPMG hjälper dig att reda ut begreppen mer i detalj. I inledningsskedet handlar det om att analysera om K2 är lämpligt för ditt företag, bland annat med hänsyn till era intressenter, eller om K3 är det självklara valet.

 

Vi kan K

KPMG är din trygga guide genom hela processen. Vi arrangerar löpande utbildningar i såväl K2 som K3. Dessutom fördjupningar inom vissa områden. Vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Bland våra medarbetare finns de specialister som varit med om att utarbeta det nya regelverket. Så när vi säger att ”Vi kan K” har vi verkligen fog för påståendet.

 

 

 

   

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Susanne Hååg, susanne.haag@kpmg.se

 

Catharina Pramhäll, catharina.pramhall@kpmg.se

 

Caisa Drefeldt, caisa.drefeldt@kpmg.se

Maria Albanese, maria.albanese@kpmg.se

 

 

KPMG hjälper till med:

  • Valet -  K2 eller K3?
  • Konsekvensanalys
  • Genomförandet av bytet
  • Branschspecifika fördjupningskurser
  • Utbildning och löpande information