Management Consulting 

KPMG Management Consulting agerar rådgivare i komplexa och komplicerade förändringsprocesser. Vi hjälper våra kunder att öka värdet genom att realisera strategiska mål och optimera operationella processer. Vi hjälper även våra kunder att tidigt agera på förändringar och nya regelverk.
Vi har en unik kompetensmix, våra medarbetare har lång erfarenhet som förändrings- och optimeringskonsulter samt från linjepositioner. Vi har som få förmåga att kombinera kompetens inom strategisk transformation med högsta tekniska expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Som följd kan vi effektivt operationalisera strategier och åstadkomma verkliga och mätbara resultat.

Peter Lindström

Peter Lindström

Head of Management Consulting

+46 (0)70 943 19 06