KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

 

Sverige bland världens tio mest ”robusta” länder enligt stor KPMG-studie

Sverige är ett av de tio bästa länderna i världen när det gäller att kunna hantera stora förändringar, som t ex hot, ekonomiska kriser och katastrofer - men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling. Det visar KPMG:s globala förändringsindex, Change Readiness Index, CRI, som presenteras för tredje året i rad.

Hållbarhet tar plats i affären

Samhällets krav och förväntningar på att företag och organisationer ska bidra till en hållbar utveckling ökar. Detta ställer helt nya krav på oss som rådgivare och revisorer. Därför väljer vi att ägna hela detta nummer av magasinet View till att fördjupa oss inom hållbarhet.

Han gör skatt attraktivt

Skatt som en hållbarhetsfråga är en allt hetare trend. David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting på KPMG, har kunskaperna som hjälper företagen att vara rätt förberedda när media och investerare börjar ställa de besvärliga frågorna om skatten.

Expert från RobecoSAM stärker KPMG:s hållbarhetsteam

Ida Ljungkvist har arbetat med internationella hållbarhetsfrågor i snart sex år. Sedan april är hon en del av KPMG:s strategiska hållbarhetsteam. Med bred kunskap om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor i världen, vill hon i sitt nya uppdrag gå in på djupet.

KPMG flyttar till nya lokaler i City och Solna

KPMG har den 2 juni tecknat avtal med Vasakronan och Fabege om nya kontorslokaler. Avtalen gäller fastigheter på två adresser, Vasagatan 16 i Stockholms City och Evenemangsgatan 17/Dalvägen 20, Arenastaden i Solna. Inflyttningen kommer ske under sommaren 2016.

Internationella marknader

Internationella marknader

Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige arbetar 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

Offertförfrågningar