Sverige

 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

KPMG Alumni

KPMG Alumni
KPMG alumni är vårt nätverksprogram för tidigare anställda. Läs mer och gå med.

Varför ska du arbeta på KPMG?

Varför ska du arbeta på KPMG?
Möt tre av våra konsulter, Frida, Jessica och Max, när de berättar om sitt arbete och hur det är att arbeta på KPMG.

 

Angående media och HQ

De senaste dagarna har det förekommit medial uppmärksamhet rörande revisionen av HQ Bank och HQ AB. Vi förstår om detta väcker frågor. För kännedom har KPMG samarbetat till fullo med de myndighetsutredningar som tillsatts. Ingen ny eller ”hemlig” information har presenterats. Alla handlingar, inkl mejl, har inlämnats av KPMG till öppnade utredningar. Revisionen är granskad och bedömd av Revisorsnämnden. Deras beslut finns att läsa här liksom klarlägganden av uppgifter som skribenten synes ha missuppfattat.

Frukostseminarium - Vilket genusansvar tar svenska företag i utvecklingsländer?

KPMG och Kvinna till Kvinna bjuder in till en diskussion som lyfter genusfrågorna utifrån hur svenska företag tänker och agerar i samband med etablering av verksamhet i utvecklingsländer eller i komplexa miljöer så som postkonflikt-länder.

KPMG förvärvar Askus Consulting för att bli Sveriges främsta hållbarhetsrådgivare

KPMG förvärvar strategiföretaget Askus Consulting och integrerar därmed två väl etablerade verksamheter inom hållbarhetsrådgivning. Förvärvet gör KPMG till Sveriges mest kompletta rådgivare i strategiska hållbarhetsfrågor gentemot styrelser och ledningar.

På CFO:ers agenda

KPMG lanserar nu studien, ”På CFO:ers agenda” baserad på 192 intervjuer med ledande befattningshavare inom ekonomifunktionen på svenska bolag. Studien visar att bolagen idag rapporterar betydligt snabbare till den interna ledningen än för fyra år sedan.

KPMG årets klättrare i Finansbarometern

KPMG är den revisionsbyrå som förbättrat sig mest i marknadsundersökningen Finansbarometern. Undersökningen visar också att vi ligger i topp på rådgivningssidan samt tar en andraplats hos småföretagare.

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3
Anmäl dig nu och lär dig mer om de nya regelverken. Begränsat antal platser.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige finns ca 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform träder i kraft 2016. Läs mer om de nya reglerna och hur vi i Sverige kommer att påverkas.