Sverige

Kultur & värderingar 

Vår position som ett av världens ledande kunskapsföretag bygger på våra medarbetares kompetens, kvaliteten på våra tjänster inom revision, skatt och rådgivning samt vårt bidrag till det samhälle vi lever och verkar i.

Våra kunder väljer KPMG som samarbetspartner på grund av vår yrkesetik, vårt stora engagemang i uppdragen och den höga kvaliteten i våra leveranser. Våra medarbetare arbetar hela tiden proaktivt med att leverera branschanpassade tjänster som skapar mervärde för våra kunder.


Men grunden till allt är KPMGs värderingar och distinkta kultur. Genom integritet och öppen och ärlig kommunikation bygger vi tillit och skapar en grogrund för samarbetet. Flexibilitet och mångfald skapar en kultur där medarbetarna kan dela med sig av kunskap och ta fram det bästa hos varandra. Vi attraherar medarbetare som är nyfikna, professionella och har integritet och som samverkar med kollegor och kunder. Att behålla och förstärka kvaliteten bland våra medarbetare är dessutom ett av våra fokusområden som gör det möjligt för våra medarbetare att utvecklas, både professionellt och som människor.


Vår kultur och våra värderingar handlar också om att engagera sig i samhällslivet. Det är viktigt för oss att vi lever som vi lär. Genom vår storlek och vår geografiska spridning både globalt och lokalt kan vi använda vårt kunnande och vårt inflytande för att maximera de positiva och minimera de negativa effekterna på både miljö och samhälle.

Våra värderingar

  • Vi föregår med gott exempel
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi värdesätter individen
  • Vi söker fakta och förmedlar insikt
  • Vi kommunicerar öppet och ärligt
  • Vi engagerar oss i samhället
  • Vi agerar med integritet