Sverige

Årsrapporter 

Vi är ett av världens ledande kunskapsföretag. Detta bygger på våra medarbetares kompetens, kvaliteten på våra tjänster inom revision, skatt och rådgivning samt vårt bidrag till det samhälle vi lever och verkar i. Här finner du information om vårt resultat och andra rapporter som rör vår verksamhet.

 

 

 

Årsredovisningar 2013-2014

I över nittio år har företag och organisationer i olika branscher och av varierande storlek gett oss förtroendet att vara deras ekonomiska rådgivare. Idag är vi ett av världens ledande kunskapsföretag inom vårt område.

 

Vår verksamhet
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Vår uppgift är att omvandla vår kunskap till värde för kunder, medarbetare och den marknad vi verkar inom. Vi är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vårt globala nätverk har 162 000 medarbetare i 155 länder.


KPMG i Sverige har sin historia i Bohlins Revisionsbyrå AB som grundades 1923. På KPMG i Sverige arbetar cirka 1400 personer i affärsverksamheten och cirka 200 personer i stödfunktioner. Vi har kontor på ett 60-tal orter från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret
ligger i Stockholm.


KPMG har en global uppförandekod och gemensamma värderingar som styr vårt professionella agerande gentemot kunder och kollegor.

Vision
Visionen är att bygga och upprätthålla vår renommé som den bästa samarbetspartnern genom att skapa värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad. Vi gör detta genom att hjälpa till att utveckla våra kunder, våra medarbetare och vårt samhälle. Målet är att ha de nöjdaste kunderna, de mest efterfrågade medarbetarna och vara erkända för förstklassigt samarbete. Vår globala strategi fastställdes 2010 och utgör grunden för vår nationella affärsplan.


Vi lever i en tid där komplexiteten ständigt ökar och förändringstakten är hög. Därför förändras även kraven på oss som granskare av ekonomisk information. Vi är vana vid höga krav och anpassar oss kontinuerligt för att möta kundernas behov av genomlysta och hållbara råd.

 

Hållbarhetsredovisning

Ta del av vår information gällande vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.

 

Transparency Report

I KPMGs Transparency Report kan du bland annat läsa om hur KPMG är organiserat och hur vi arbetar med kvalitet och oberoendefrågan.

 

 

UN Global Compact

KPMG har sedan 2002 skrivit under FN:s Global Compact. Det är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för hur ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi måste se ut.