Sverige

World Economic Forum 

KPMG är strategisk partner i World Economic Forum sedan år 2000. Vi medverkar vid det årliga mötet i Davos. Som strategisk partner är vi aktivt involverade i World Economic Forums ansträngningar på global, regional och branschnivå. Vi bidrar med insikter och resurser på högsta nivå för att främja global ekonomisk och social utveckling.

World Economic Forum i Davos 22-25 January 2014
The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business


Omfattande politiska, ekonomiska, sociala och framförallt teknologiska förändringar påverkar våra liv, våra institutioner och samhällen. Dessa förändringar omformar snabbt de traditionella hierarkierna mot en ny typ av ”nätverksheterarki”. Samtidigt som internationella samfund fortfarande fokuserar på krishantering snarare än att driva utvecklingen framåt.


“The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business” är temat för World Economic Forum 2014.


 

World Economic Forum Live

World Economic Forum Live
Ditt fönster mot World Economic Forum 2014 i Davos. Följ diskussioner, bloggar, webcasts i realtid.

KPMG i Davos

KPMG i Davos
Intervjuer och webcasts från KPMGs deltagande vid World Economic Forum i Davos.