UN Global Compact 

KPMG har sedan 2002 skrivit under FN:s Global Compact. Det är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för hur ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi måste se ut. Det handlar om att låta ansvarstagande företag bli en del av lösningen på globaliseringens utmaningar.

I rapporten "Communication on Progress" beskriver vi hur vi inom KPMG praktiskt arbetar och bidrar till de tio principernas genomslagskraft. Rapporten kommer ut varje år. De tio principerna stämmer väl överens med våra egna värderingar och är:

 

Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

 

Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4. Eliminera alla former av tvångsarbete

5. Avskaffa barnarbete

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

 

Miljö
7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

 

Motverka korruption
10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

 

Global Compact lanserades 1999 under ett tal till The World Economic Forum. Där utmanade Kofi Annan storföretagare att gå med i Global Compact för att föra samman dem med FN organ, fackföreningar och det civila samhället med syftet att stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption.