Sverige

Stockholm Water Prize 

Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som främjar forskning och utveckling inom det globala vattenområdet. KPMG är en av grundarna till priset.

Varje år delas priset ut till en person, organisation eller institution för framstående vattenrelaterade insatser. Det kan handla om utbildning och kunskapsspridning, mänskliga och internationella relationer, forskning, vattenförvaltning och vattenrelaterat bistånd.

 

Universitet, högskolor och lärda samfund över hela världen nominerar kandidater till priset. En nomineringskommitté som leds av Kungliga Vetenskapsakademien utser pristagaren. H.M. Kung Carl XVI Gustaf är beskyddare av Stockholm Water Prize och delar ut årets pris under World Water Week i augusti.

 

Sanitetsinnovatör får 2013 års Stockholm Water Prize
Peter Morgan tilldelas 2013 års Stockholm Water Prize för sitt arbete med att skydda miljontals människors liv och hälsa genom förbättrade sanitets- och vattentekniker. KPMG är en av grundarna till priset.


Peter Morgan har uppfunnit en rad enkla, billiga och smarta vatten- och sanitetstekniker . Flera av hans mest uppmärksammade uppfinningar, som den så kallade bushpumpen typ B, och VIP-latrinen (Blair Ventilated Improved Pit Latrine) har antagits som nationell standard av Zimbabwes regering. Peter Morgan har ett starkt engagemang för att finna lösningar som lokala samhällen själva kan bygga och underhålla.  Hans fokus ligger även på ekologiska lösningar som exempelvis ecosan-toaletten som på ett säkert sätt möjliggör att man kan återanvända latrinavfall som jordförbättringsmedel.

 
Han är en respekterad vetenskapsman och doktor i marinbiologi som fått hundratals artiklar publicerade. Han har haft ett flertal uppdrag som rådgivare och konsult för vatten- och sanitetsprogram på landsbygden i bland annat Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Mocambique, Namibia, Tanzania, Sudan, Sydafrika, Uganda.  

 

Läs mer om priset och pristagarna på www.siwi.org.