Samhällsengagemang 

Genom att vara ett ansvarsfullt företag strävar vi mot att låta våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle nå sin fulla potential. KPMGs samhällsengagemang sker inom fyra områden; utbildning, miljö, hälsa och företagande.

Utbildning
Genom att ställa våra kunskaper och resurser till förfogande kan vi öka människors möjligheter att själva ta kontroll över, och kunna påverka, sitt välstånd och sin livskvalitet. Runt om i världen driver KPMG ett stort antal utbildningsprojekt, bland annat ställer vi upp som mentorer för ungdomar och sponsrar skolbyggen. I Sverige är våra medarbetare lärare och föreläsare vid ett flertal högskolor och universitet.

 

Miljö
Inom ramen för det globala programmet "Global Green Initiative" vill vi minska KPMGs egen påverkan på miljön, genom till exempel lägre energiförbrukning i våra kontorsbyggnader världen över. I Sverige engagerar vi oss särskilt i vatten och är en av grundarna av Stockholm Water Prize

 

Hälsa
KPMG ska bidra till våra medarbetares hälsa, säkerhet och välmående. Att erbjuda den bästa möjliga arbetsmiljön för båra medarbetare är fastlagt i den globala målsättningen "Employer of Choice". Hälsa är också i ett bredare perspektiv ett prioriterat område. Bland annat har KPMG tillsammans med Barncancerfonden skapat ett nationellt program för syskonstöd. 

 

Företagande
Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. Vi riktar in oss på att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå. Genom vårt tjänsteområde Climate Change and Sustainability Services bistår vi våra kunder med miljö- och hållbarhetsfrågor