Samhällsengagemang 

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga reslutat i det samhälle vi verkar i. Våra engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning, och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.  Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser.

Hållbarhet

Hållbarhet
KPMG har tre år i rad utnämnts till ”Sustainable Firm of the Year” av International Accounting Bulletin. Bland annat har vår satsning på att reducera koldioxid-utsläpp bidragit till utnämningen. Vi mäter våra utsläpp och jobbar med att sänka dem inom ramen för Global Green Initiative som är KPMG Internationals program för koldioxidreduktion. Genom de tjänster inom hållbarhetsrådgivning vi tillhandahåller hjälper vi våra kunder att förstå samtidens utmaningar och minimera sin miljöpåverkan. Läs mer om dessa på www.kpmg.se/sustainablebusiness.

Styrelsebalans

Styrelsebalans

Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är att få in fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper. KPMG har varit partner till Styrelsebalans sedan 2013.

 

Praktikprogrammet ”Äntligen jobb”

Praktikprogrammet ”Äntligen jobb”

KPMG startar under hösten en pilot av praktikprogrammet ”Äntligen jobb”. Projektet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen enligt den modell som Swedbank och Arbetsförmedlingen med gott resultat arbetat fram. ”Äntligen jobb” är ett initiativ som syftar till att underlätta för arbetslösa, utrikesfödda akademiker att få in en fot på arbetsmarknaden.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. Vi riktar in oss på att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå. Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet, som varje läsår engagerar över 24 000 gymnasieelever i att driva företag. Vi bidrar med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

 

Stockholm Water Prize

Stockholm Water Prize
Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som främjar forskning och utveckling inom det globala vattenområdet. KPMG är en av grundarna till priset. Varje år delas priset ut till en person, organisation eller institution för framstående vattenrelaterade insatser. Det kan handla om utbildning och kunskapsspridning, mänskliga och internationella relationer, forskning, vattenförvaltning och vattenrelaterat bistånd.

My Dream Now

My Dream Now
Steget från utbildning till yrkesliv kan ibland kännas långt. KPMG samarbetar med My Dream Now, ett socialt företag som engagerar yrkesaktiva att bli förebilder/coacher för gymnasie- och grundskoleungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är regionpartner i Stockholm och genom detta samarbete får våra medarbetare en möjlighet att bidra på ett direkt sätt i vårt samhällsengagemang. Målsättningen är att stimulera ett intresse för en karriär inom vår bransch samt att agera förebilder för unga människor som står inför stora val och behöver coaching.

Lena Fischer

Lena Fischer

Ansvarig sponsring

+46 (0)8 723 96 91

Maria Bucher

Maria Bucher

Press och samhällsengagemang

+46 (0)8 723 91 42

Globala samarbeten