Sverige

KPMG i Almedalen 2014 

Vilka trender kommer att forma framtidens samhälle? Hur möter vi de utmaningar de medför? Det var några av frågeställningarna som vi på KPMG diskuterade under Almedalsveckan 2014. Nedan hittar du beskrivningarna av de seminarer vi höll och medverkade i. Här hittar du också Intervjuer, filmer och sammanfattningar av våra seminarier.

 

Det afrikanska lejonet ryter till – tillväxt och utveckling för svensk industri i Afrika 
30 juni, kl 10:30-11:15, DI Arena

Många svenska företag ser Afrika som sin framtida marknad och det med stor rätt. Några av världens mest snabbväxande ekonomier finns där och kontinenten erbjuder svenska företag nya, spännande marknader. Seminariet berör risker, möjligheter och utmaningar ur ett svenskt företagsperspektiv och offentlig-privat samverkan kommer att belysas ur alla vinklar.

 

Medverkande: Annika Sundén, Chefsekonom, Sida. Niklas Gustavsson, Executive Vice President Corporate Sustainability & Public Affairs, Volvo. Ewa Björling, Handelsminister (M), UD. Helena Mueller, KPMG Climate Change and Sustainability Services, KPMG. Timothy Stiles, Global Chair International Development Assistance Services, KPMG.

 

Se sammanfattning av seminariet

Se seminariet i sin helhet
 

Kontakt: Leif Waller

Läs intervju med Leif Waller
Till kalendariet

 

 

Är skatt nästa hållbarhetsfråga?

30 juni, kl 14:00-14:45

Icke-finansiella risker och förtroende har ökat i betydelse och allt mer ljus riktats mot hur och var företag betalar skatt. Är skatt nästa hållbarhetsfråga? Behöver företagen gå längre än lagar och regler för att betraktas som ansvarsfulla? Och vem avgör egentligen vad som är moraliskt riktigt?

 

Medverkande: Sasja Beslik, Chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management. Tina Zetterlund, Chef verksamhetsområde Skatt, KPMG. Ingemar Hansson, Generaldirektör, Skatteverket. Johan Bygge, Chief Operating Officer, EQT. Helena Mueller, Sustainability Services.

 

Se sammanfattning av seminariet

 

Se seminariet i sin helhet


Kontakt: Tina Zetterlund

Till kalendariet

 

1 juli, kl 11:15-12:00

19 nya kilometer tunnelbana, nio nya stationer och 78 000 bostäder ska byggas. Det är en unik investering och en viktig del i byggandet av ett hållbart samhälle. De inblandade parterna tar gemensamt ansvar för utbyggnad av infrastrukturen, men hur ser de olika aktörerna på de framtida utmaningarna och vad vill de åstadkomma? Hur klarar man av att bygga den mängd bostäder inom utsatt tidsperiod som krävs för att säkra finansieringen?

 

Medverkande: Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, Stockholms Läns Landsting. Klara Palmberg Broryd, projektledare urban utveckling, Nacka Kommun. Klaus Hansen, affärsutvecklingschef, Fabege. Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande, Järfälla Kommun. James Stewart, chairman of Infrastructure Practice, KPMG.

 

Se sammanfattning av seminariet

 

Se seminariet i sin helhet

 

Kontakt: Åsa Hansson
Läs intervju med Åsa Hansson

Till kalendariet

 

Dags att klarlägga rollerna mellan kommunala toppchefer och förtroendevalda?

1 juli, 13:45 - 14:45

Ett flertal studier visar att rollfördelningen mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän är otydlig. Kommunallagen lägger ledarskapet på styrelser och nämnder, medan forskning visar att det i praktiken utövas av chefer. Är det dags att införa ett särskilt chefsansvar i kommunallagen?

 

Medverkande: Leif Anjou, Forskare IKE Stockholms Universitet, senior rådgivare i NHG Sweden. Magnus Hedberg, Verkställande direktör, JUSEK. Stig Henriksson, Kommunstyrelsens ordförande, Fagersta kommun. Mats Lundberg, Moderator, KPMG.

 

Se presentationen från seminairet


Kontakt: Mats Lundberg

Till kalendariet

 

Samverkan inom vård och omsorg för de mest sjuka äldre

2 juli, kl 10:00 - 11:00

Sverige står inför stora samhälliga utmaningar när vi blir allt fler som blir allt äldre. Det ställer bla ökade krav på samverkan mellan kommun och landsting. Vad krävs för att förbättra vården för de mest sjuka äldre? Är det dags att komplettera bilden av den pigga och uppkopplade pensionären?

 

Medverkande: Anne Ekdahl, ordförande, Svensk Geriatrisk Förening Läkarsällskapet. Arne Sjöberg, vice ordförande, Svensk Geriatrisk Förening Läkarsällskapet. Staffan Werme, ordförande, SKL:s beredning för äldreomsorg och primärvård. Eva Nilsson Bågenholm, äldresamordnare, Regeringen. Örjan Garpenholt, moderator, KPMG.


Kontakt: Örjan Garpenholt

Till kalendariet

 

Resursfördelningssystemet med ”peng” är utformat på ett sätt som belönar volym snarare än kvalitet. Kommunpolitiker kan ha hur höga ambitioner som helst för kvaliteten i skolan, men pengsystemet stödjer inte styrning med kvalitetsmål. Bör systemet ändras? Är det möjligt? Och hur borde systemet se ut?

 

Medverkande: Derk de Beer, Årets kommunalekonom 2013 Ekonom och analytiker, Sveriges Kommuner och Landsting. Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet. John Envall, Rektor, Komvux Stockholms stad. Sara Linge, moderator, KPMG.


Kontakt: Sara Linge
Läs intervju med Sara Linge
Till kalendariet

 

Delta i en etisk dilemma-diskussion

1 juli, kl 16:30-17:30 samt 2 juli, kl 11:00-12:00, Hästgatan 2
Om du befann dig på en affärsresa hos en leverantör i Kina och blev medbjuden till kinesiska muren för sightseeing och trevlig samvaro – skulle du tacka ja? Vad som är tillåtet och etiskt riktigt i alla situationer kan aldrig beskrivas till fullo i en policy. Allt fler företag ser värdet av att stärka kulturen och skapa en inneboende motståndskraft inför olika etiska dilemman. KPMG bjuder in till två diskussioner kring detta. Välkommen till en säkerligen lite knepig stund då du får ta ställning!


Kontakt: Helena Mueller

Fler KPMG-röster i Almedalen

KPMG:s experter deltar i ett antal paneldiskussioner i Almedalen.

 

Nordiskt samarbete - slutet för skatteparadisen?

Nordiska Ministerrådet
30 juni, kl 11:00 - 11:45

De nordiska länderna har tagit täten för att stoppa skatteflykt. Tack vare samarbetet har regionen upprättat avtal om utbyte av skatteinformation med över 40 länder. Hur mycket betyder avtalen ekonomiskt och innebär de slutet för skatteparadisen?

 

Medverkande: Torsten Fensby, projektledare och expert på frågor rörande skatteflykt, Nordiska ministerrådet. Annicka Engblom, riksdagsledamot (M). Anders Karlsson, riksdagsledamot (S). Ingemar Hansson, generaldirektör, Skatteverket. Tina Zetterlund, chef verksamhetsområde skatt, KPMG. Bodil Tingsby, moderator, Nordiska ministerrådet.

 

Till kalendariet

 

 

Är förtroendet för revisorn tillräckligt?

FAR
1 juli, 13:00 - 13:45
Finanskrisen och företagsaffärer som HQ bank, Panaxia och TeliaSonera har påverkat förtroendet för revisorer. Kritiken har handlat om att revisorn inte har upptäckt och påtalat fel och brister. Vad kan göras för att stärka förtroendet för revisorn?

 

Medverkande: Meg Tiveus, styrelseproffs. Carl Rosén, vd, Aktiespararna. George Pettersson, vd, KPMG. Erik Thedéen, statssekreterare, Finansdepartementet. Ossian Ekdahl, ägarstyrning, Första AP-fonden. Anna-Clara af Ekenstam, styrelseordförande, FAR.

 

Till kalendariet

 

Dags att syna myglet i sömmarna

FAR
1 juli 14:00 - 14:45
Måste revisorn vara detektiv? Vilka är förväntningarna på revisorn? Hur långt sträcker sig revisorns ansvar för att upptäcka oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet i bolag och offentliga verksamheter? Hur kan branschen bidra till att stävja korruption i näringsliv och samhälle?

 

Medverkande: Helena Sundén, vd, Institutet Mot Mutor. Karl-Åke Pettersson, ordförande, Stiftelsen Tryggare Sverige. Gunnar Stetler, överåklagare, Riksenheten mot korruption. Birgitta Nygren, styrelseledamot, Transparency International. Martin Kruger, Head of Forensics, KPMG. Håkan Stenström, vice vd, Skanska Sverige AB. Jonas Svensson, vice ordförande, FAR.

 

Till kalendariet

 

Så kan finansbranschen ta större samhällsansvar

Finansförbundet och FTF
2 juli 16:00 - 19:00

Seminariepanelen med representanter från finansbranschen och regeringen diskuterar: Skiljer sig banker och försäkringsbolags samhällsansvar från andra företag? Kan man ställa högre krav på företag inom finanssektorn än andra när det gäller hållbarhet?

 

Medverkande: Peter Norman, Finansmarknadsminister, Regeringen. Sarah McPhee, VD, SPP. Rikard Josefsson, VD, Länsförsäkringar Bank. Helena Mueller, Manager Climate Change & Sustainability Services, KPMG.

 

Till kalendariet

 

Våra experter på plats

George Pettersson, vd,

Annacari Astner Wimmerstedt, Vice vd

Tina Zetterlund, Skattechef

Patrik Anderbro, Chef segment små och medelstora företag

Christer Wiberg, Chef Advisory

Ken Sorensen, Marknadschef

Björn Flink, Fastigheter/Infrastruktur

Jörgen Graner, Skatt

Åsa Hansson, Infrastruktur

Leif Waller, Risk Consulting/Tillväxtländer

Helena Mueller, Hållbarhet

Magnus Larsson, offentlig verksamhet

Mats Lundberg, offentlig verksamhet

Örjan Garpenholt, offentlig verksamhet

Sara Linge, offentlig verksamhet

Rolf Greve, Management Consulting

Anna Wahlström, Management Consulting

Thomas Bergljung, Management Consulting

Robert Cagnell, Management Consulting

Gunilla Wernelind, Revision, finansiella sektorn

Martin Krüger, korruption

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör

 

Vill du komma i kontakt med någon av våra medarbetare via telefon, kontakta vår växel 08-723 91 00.

Kontakt

Maria Bucher

Presschef
maria.bucher@kpmg.se
073-3479454

Relaterad information

#KPMG och #Almedalen