Styrelse och ledning 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige finns ca 1 600 medarbetare på ett 60-tal kontor. KPMG AB är det svenska medlemsföretaget i KPMG International, ett schweiziskt kooperativ. KPMG i Sverige ägs i sin helhet av 94 revisorer och specialister yrkesverksamma i det svenska företaget.

 Styrelse

Styrelseordförande

Anders Malmeby

 

Ledamot

Mattias Eriksson

Ledamot

Björn Flink

 

Ledamot

Jan Forsell

Ledamot

Sofia Gedeon

Ledamot

Björn Hallin

Ledamot

Susann Lundström

Ledamot

Jan Malm

Ledamot

Johan Pauli

 

 Företagsledning

VD

George Pettersson

Vice VD

Annacari Astner Wimmerstedt

Chef Revision och Redovisning

Anders Bäckström

Chef Rådgivning

Christer Wiberg

Chef Skatt

Tina Zetterlund


Kommunikationsdirektör

Björn Bergman

Ansvarig Små och medelstora företag

Patrik Anderbro

Ansvarig Marknad & sälj

Kenneth Sörensen