Sverige

KPMG i korthet 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 155 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Affärsidé

Med vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad.

 

Vision

Vi ska bygga och upprätthålla vårt renommé som den bästa samarbetspartnern genom att utveckla våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle till sin fulla potential.
 

Kunder

 • Nationella och internationella storföretag
 • Mindre, medelstora och ägarledda företag
 • Offentlig verksamhet
 • Ideella och icke vinstdrivande organisationer

 

Värderingar

 • Vi föregår med gott exempel
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi värdesätter individen
 • Vi söker fakta och förmedlar insikt
 • Vi kommunicerar öppet och ärligt
 • Vi engagerar oss i samhället
 • Vi agerar med integritet

 

KPMG Internationellt
 • 155 000 medarbetare
 • Verksamhet i 700 städer i 155 länder

 

KPMG i Sverige
 • 1 600 medarbetare
 • 94 delägare
 • 60 kontor
 • Omsättning 2 142 MSEK