KPMG i korthet 

KPMG jobbar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Affärsidé

Med vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad.

 

Vision

Vi ska bygga och upprätthålla vårt renommé som den bästa samarbetspartnern genom att utveckla våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle till sin fulla potential.
 

Kunder

 • Nationella och internationella storföretag
 • Mindre, medelstora och ägarledda företag
 • Offentlig verksamhet
 • Ideella och icke vinstdrivande organisationer

 

Värderingar

 • Vi föregår med gott exempel
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi värdesätter individen
 • Vi söker fakta och förmedlar insikt
 • Vi kommunicerar öppet och ärligt
 • Vi engagerar oss i samhället
 • Vi agerar med integritet

 

KPMG Internationellt
 • 162 000 medarbetare
 • Verksamhet i 700 städer i 155 länder

 

KPMG i Sverige
 • 1 600 medarbetare
 • 94 delägare
 • 60 kontor
 • Omsättning 2 002 MSEK

Sustainability Services

Sustainability Services

Omvärldens krav på affärsetiskt, hållbart och ansvarsfullt företagande blir allt högre. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat.

Internationella marknader

Internationella marknader
Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.

KPMG i siffror

 

15%

 

 

Sedan 2010 har vi reducerat koldioxidutsläpp per medarbetare med nästan 15%

 

 

69

 

 

av Sveriges 100 största företag är kunder till KPMG

 

 

90%

 

 

Mer än 90% av våra kunder är mindre och medelstora företag