Sverige

Om KPMG 

Fyra högst levande bokstäver. Vi begär inte att du ska veta vad de fyra initialerna i vårt företagsnamn betyder. Det viktiga är att du känner till att de idag står för ett dynamiskt kunskapsföretag. Med en ung, nyfiken och levande företagskultur. För att vara bäst inom vårt komplexa område måste vi bokstavligen ha Sveriges 1 600 bästa medarbetare. Så enkelt är det. 

Kunskap är en färskvara

Nya regelverk. Ständigt förändrade omvärldskrav. Det är den verklighet som dagens näringsliv möter. För att hantera alla utmaningar krävs att ditt företag har en bra samarbetspartner som bollplank. Som inte bara ser risker och ökade kostnader. Utan också möjligheterna till utveckling. KPMG är ledande inom revision, skatter och rådgivning. Men framför allt är vi ett kunskapsföretag. Vi håller dig hela tiden uppdaterad. Så att du hittar rätt i den alltmer komplexa terrängen.

Samhällsengagemang

Att vara ett ansvarsfullt företag är inbyggt i vår globala vision. Som en stor och internationell aktör kan vi använda vår kompetens och vårt inflytande för att maximera de positiva och minimera de negativa effekterna på både miljö och samhälle.

Kultur & Värderingar

Vår position som ett av världens ledande kunskapsföretag bygger på våra medarbetares kompetens, kvaliteten på våra tjänster inom revision, skatt och rådgivning samt vårt bidrag till det samhälle vi lever och verkar i.

Kontakta oss

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige finns ca 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

Jobba hos oss

Läs mer om en karriär på KPMG genom att besöka vår karriärsida.