Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Digital transformation. Det är dags att IT-cheferna tar täten – eller flyttar på sig

Den digitala transformationens framfart och omfattning kommer att både öka och tvinga företagen att reagera, med eller utan IT-avdelning. KPMG:s CIO Survey 2015 erbjuder vägledning för IT-chefer som vill ta ledarskap över den digitala transformationen.
Modified date: 2015-10-26
Survey Report
 

KPMG hjälper företag förstå BEPS - den största förändringen på skatteområdet i modern tid

KPMG har sammanfattat och kommenterat OECD:s slutliga rekommendationer avseende hanteringen av vinstöverföringar som inte är affärsmässigt motiverade, det s k BEPS-projektet (Base Erosion och Profit Shifting).
Modified date: 2015-10-22
Press release
 

Internationella företag har aldrig haft så svårt att hantera korruption och mutbrott som idag

Mer än dubbelt så många företag, jämfört med en studie från 2011, menar att det har blivit mycket problematiskt att hantera korruptionsfrågor, enligt en ny internationell studie från KPMG.
Modified date: 2015-10-16
Press release
 

TaxNews

TaxNews är KPMGs nyhetsbrev med information om aktuella skattefrågor
Modified date: 2015-10-08
Publication series; Regulatory update
 

Ny studie: Penningtvätt allt högre på företagsledningarnas agenda

KPMG har studerat hur globala företag förebygger, upptäcker och hanterar risker beträffande penningtvätt och finansiering av terrorism.
Modified date: 2015-10-01
Survey Report
 

Positiva tongångar i KPMG:s första småföretagarbarometer

KPMG har i samarbete med opinionsinstitutet Novus inrättat en rikstäckande undersökning – KPMG:s småföretagarbarometer - för att medverka till en diskussion om hur situationen för svenska småföretag kan förbättras.
Modified date: 2015-09-02
Press release
 

A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

Nu är den här, uppföljaren till KPMG:s rapport ”Expect the Unexpected – Building business value in a changing world”, där vi beskrev 10 globala megatrender som kraftigt kommer att påverka företagens möjligheter att vara lönsamma.
Modified date: 2015-08-17
Business and industry issue
 

Jämlikhet lönar sig: Sverige bland världens tio mest ”robusta” länder enligt stor KPMG-studie

Sverige är ett av de tio bästa länderna i världen när det gäller att kunna hantera stora förändringar, som t ex hot, ekonomiska kriser och katastrofer - men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling.
Modified date: 2015-07-01
Press release
 

Ny Skatteförfarandelag kan medföra kvarskatt för företag med brutna räkenskapsår

Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om skatteförfarande i kraft. Vid införandet av den nya lagen finns det stor risk för att bolag med brutet räkenskapsår påförs kvarskatt.
Modified date: 2015-06-12
Regulatory update
 

Ändrade rapporteringsskyldigheter för svenska bolag på den norska marknaden

Från och med den 1 januari 2015 ändras kraven för arbetsgivarrapportering i Norge. De nya reglerna gäller även för svenska företag som har anställda som arbetar i Norge.
Modified date: 2015-06-12
Newsletter Article; Regulatory update
1  2  3  4  5  Nästa>