Sverige

Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Uppdrag att se över 3:12-reglerna

Modified date: 2015-01-16
Newsletter Article; Regulatory update
 

KPMG anser att åklagarens beslut att väcka åtal är grundlöst

Martin Tidén, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, har i dag valt att väcka åtal mot flera personer i den tidigare ledningen och styrelsen i HQ Bank samt KPMG:s revisor.
Modified date: 2015-01-09
Press release
 

Blickpunkt: försäkring

Nyhetsbrevet Blickpunkt: försäkring
Modified date: 2015-01-07
Publication series
 

HFD avvisar ränteavdragsmål

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avvisat två överklagade förhandsbesked gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna.
Modified date: 2014-12-23
Newsletter Article; Regulatory update
 

Ytterligare ett diskussionsutkast om BEPS

OECD publicerade i fredags ett diskussionsutkast om BEPS åtgärdsplaner 8, 9 och 10.
Modified date: 2014-12-22
Newsletter Article; Regulatory update
 

Proposition om FATCA

Nu har regeringen lämnat proposition till riksdagen med förslag på genomförandelagstiftning avseende FATCA.
Modified date: 2014-12-22
Newsletter Article; Regulatory update
 

OECD presenterar ytterligare diskussionsutkast om BEPS

OECD har nu presenterat ytterligare fem diskussionsutkast, gällande bl a internprissättning och ränteavdragsregler, inom ramen för BEPS-projektet.
Modified date: 2014-12-22
Newsletter Article; Regulatory update
 

Process-prestanda istället för hästkrafter

KPMG:s nya rapport ”Me, My car, My Life” tar upp en rad trender som kommer att påverka bilindustrin i stort. Det nya uppkopplade livet kommer att påverka vårt förhållningssätt till och vårt användande av bilen.
Modified date: 2014-12-16
Press release
 

TaxNews

TaxNews är KPMGs nyhetsbrev med information om aktuella skattefrågor
Modified date: 2014-12-15
Publication series; Regulatory update
 

Regeringen föreslår ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet. Stopplagstiftning från idag

Regeringen föreslår att reglerna om vad som ska avses med ett uttag i näringsverksamhet ändras så att de även omfattar överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige indirekt är delägare i, till exempel genom ett eller flera andra handelsbolag.
Modified date: 2014-12-15
Newsletter Article; Regulatory update
1  2  3  4  5  Nästa>