Sverige

Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Högre arbetsgivaravgifter för personal som sänds ut till Indien, USA, Kanada och Québec

Skatteverket har den 9 september 2014 publicerat ett ställningstagande om att allmän löneavgift ska betalas på ersättning till personal utsänd från Sverige till Indien, USA, Kanada och Québec.
Modified date: 2014-09-18
Newsletter Article; Regulatory update
 

OECD presenterar de sju första BEPS-rapporterna

OECD har presenterat sina första rekommendationer för att bekämpa skatteflykt inom ramen för BEPS-projektet.
Modified date: 2014-09-17
Newsletter Article; Regulatory update
 

Tjänster till en momsgrupp ska beskattas – klargörande från EU-domstolen

EU-domstolen har idag avgjort målet avseende Skandia America Corporation (C-7/13) och frågan om transaktioner mellan huvudkontor och filial ska momsbeskattas i de fall filialen ingår i en momsgrupp.
Modified date: 2014-09-17
Newsletter Article; Regulatory update
 

KPMG årets klättrare i Finansbarometern

KPMG är den revisionsbyrå som förbättrat sig mest i marknadsundersökningen Finansbarometern. Undersökningen visar också att vi ligger i topp på rådgivningssidan samt tar en andraplats hos småföretagare.
Modified date: 2014-09-11
Press release
 

Ekonomirapportering till ledningen allt snabbare

KPMG lanserar nu studien, ”På CFO:ers agenda” baserad på 192 intervjuer med ledande befattningshavare inom ekonomifunktionen på svenska bolag. Studien visar att bolagen idag rapporterar betydligt snabbare till den interna ledningen än för fyra år sedan.
Modified date: 2014-09-11
Press release
 

Svenska organisationer utsätts för cyberattacker varje dag

För de flesta organisationer är det inte längre en fråga om cyberattacker ska inträffa, utan när. En ny studie som KPMG gjort tillsammans med FireEye visar att ett flertal stora svenska organisationer redan är utsatta för riktade attacker.
Modified date: 2014-08-28
Press release
 

Snabbguide för dig som ska gå över till K2

Har du funderingar kring hur K2 kommer att påverka din redovisning? Nu släpper KPMG en kortfattad broschyr som beskriver regelverket i korthet.
Modified date: 2014-08-27
Press release
 

Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande när förmånsbeskattning för anställda kan bli aktuell avseende elektronisk utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller.
Modified date: 2014-08-25
Newsletter Article; Regulatory update
 

KPMG länk i arbetet kring hållbarhet och tillväxt i Afrika

Näringslivet visar allt större intresse för Afrika som tillväxtland. Genom att många stora företag nu samarbetar med Sida öppnas nya möjligheter. KPMG utgör en viktig länk i arbetet. Leif Waller, rådgivare på KPMG berättar hur.
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

Bolagens skatter i världens fokus

Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått allt mer medial uppmärksamhet. Samtidigt pågår ett arbete inom OECD som syftar till att förhindra bolag att använda sig av en allt för aggressiv skatteplanering.
Modified date: 2014-08-20
Press release
1  2  3  4  5  Nästa>