Sverige

Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Snabbguide för dig som ska gå över till K2

Har du funderingar kring hur K2 kommer att påverka din redovisning? Nu släpper KPMG en kortfattad broschyr som beskriver regelverket i korthet.
Modified date: 2014-08-27
Press release
 

Svenska organisationer utsätts för cyberattacker varje dag

För de flesta organisationer är det inte längre en fråga om cyberattacker ska inträffa, utan när. En ny studie som KPMG gjort tillsammans med FireEye visar att ett flertal stora svenska organisationer redan är utsatta för riktade attacker.
Modified date: 2014-08-27
Press release
 

Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande när förmånsbeskattning för anställda kan bli aktuell avseende elektronisk utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller.
Modified date: 2014-08-25
Newsletter Article; Regulatory update
 

KPMG länk i arbetet kring hållbarhet och tillväxt i Afrika

Näringslivet visar allt större intresse för Afrika som tillväxtland. Genom att många stora företag nu samarbetar med Sida öppnas nya möjligheter. KPMG utgör en viktig länk i arbetet. Leif Waller, rådgivare på KPMG berättar hur.
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

Bolagens skatter i världens fokus

Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått allt mer medial uppmärksamhet. Samtidigt pågår ett arbete inom OECD som syftar till att förhindra bolag att använda sig av en allt för aggressiv skatteplanering.
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

Fokus på externa risker i nordiska årsredovisningar

Svenska och norska årsredovisningar listar bara hälften så många risker som nordamerikanska årsredovisningar. Det framgår av en studie från KPMG som dessutom visar att de nordiska årsredovisningarna fokuserar på externa risker
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

FATCA-avtal undertecknat med USA och lagförslag på remiss

Sverige har den 8 augusti 2014 undertecknat ett Intergovernmental Agreeement (IGA-avtal) med USA avseende FATCA.
Modified date: 2014-08-14
Newsletter Article; Regulatory update
 

Procurement leaders PL plus edition

Modified date: 2014-07-10
Publication series
 

Nordic Service Provider Performance and Satisfaction (SPSS) 2013

KPMG har undersökt nordiska verksamheters primära anledningar till att outsourca IT, och deras upplevda tillfredsställelse med sina tjänsteleverantörer.
Modified date: 2014-07-10
Survey Report
 

Ny studie: Penningtvätt allt högre på företagsledningarnas agenda

KPMG har studerat hur globala företag förebygger, upptäcker och hanterar risker beträffande penningtvätt och finansiering av terrorism.
Modified date: 2014-07-09
Survey Report
1  2  3  4  5  Nästa>