Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-01-16

2013-01-16 Bolagsskatt jämfört med indirekt skatt: Hur reagerar regeringar, företag och enskilda personer på förändringarna i världen? 

I en spegling av utvecklingen de senaste åren förändras bolagsskatter och indirekta skatter ständigt, när regeringarna överväger att höja de indirekta skatterna för att öka intäkterna men vill minska bolagsskatten för att locka investeringar.

I en spegling av utvecklingen de senaste åren förändras bolagsskatter och indirekta skatter ständigt, när regeringarna överväger att höja de indirekta skatterna för att öka intäkterna men vill minska bolagsskatten för att locka investeringar.
Vid årets utgång 2012 visade KPMG Internationals årliga undersökning Corporate and Indirect Tax Rate Survey att den globala indirekta skatten i snitt steg med 0,17 procent till 15,50 procent. De största ökningarna har skett i Afrika, från 14,17 till 14,57 procent, och i Asien, från 11,84 till 12,24 procent. En intressant utveckling för de indirekta skatterna 2012 var introduktionen av ett pilotprogram för mervärdesskatt i Shanghai och den efterföljande utvidgningen till tio andra regioner.

”Vi väntar oss att det globala genomsnittet för indirekt skatt fortsätter att stiga 2013 när fler regeringar fortsätter mot ekonomisk återhämtning”, säger Tim Gillis, ansvarig för Global Indirect Tax Services på KPMG. ”Under 2013 kommer mervärdesskatten i ett antal länder att höjas, däribland i Finland, Dominikanska republiken och Cypern.”


Samtidigt låg den globala genomsnittliga bolagsskatten kvar på i princip samma nivå. Det var en liten nedgång på 0,09 procent till 24,43 procent från januari 2012. Under 2013 kommer många statsbudgetförslag att innehålla sänkningar av bolagsskatten. Länder med beslut om sänkningar av bolagsskatten 2013 inbegriper Mexiko, Sverige och Ecuador.

”Bolagsskatten kommer aldrig att avskaffas”, säger Wilbert Kannekens, ansvarig för Global International Corporate Tax på KPMG. ”Vinster kommer alltid att beskattas. Det är vad staten och allmänheten vill. I och med att företag är globala och skatter tas ut baserat på enskilda länder kommer det att bli fler diskussioner om hur vinst ska fördelas på olika jurisdiktioner.”

 

När det gäller 2012 hade Förenade arabemiraten den högsta bolagsskatten (55 procent), följt av USA (40 procent) och Japan (38,01 procent). Av de länder som har bolagsskatt har Montenegro lägst skattesats (9 procent) följt av ett antal länder med 10 procent, däribland Serbien, Cypern, Paraguay och Qatar. Men ”lagstadgade skattesatser” kan skilja sig från ”effektiva skattesatser”. Förenade arabemiraten t.ex., tar i praktiken inte ut någon bolagsskatt.

När det gäller indirekta skatter finns de högsta skattesatserna i Ungern (27 procent), Island (25,5 procent) samt Sverige, Danmark, Norge och Kroatien (25 procent).

Aruba har lägst mervärdesskatt, eller omsättningsskatt, med 1,5 procent, följt av ett antal länder med en mervärdesskatt på 5 procent, däribland Japan, Kanada, Jemen och Nigeria.
 
Med hjälp av KPMG:s onlineverktyg för skattesatser kan användare jämföra bolagsskatter, indirekta skatter och inkomstskatter i över 120 länder, eller jämföra en viss skattesats i flera länder:
www.kpmg.com/taxrates  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Robertsson
Affärsområdeschef KPMG Skatt

Helena.robertsson@kpmg.se
+46 (0)70 6059796

 

Maria Bucher
Presskontakt
Maria.bucher@kpmg.se 
073347 94 54