Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på vårt e-postbrev Perspektiv. Ett nyhetsbrev där vi snabbt och kortfattat redogör för de väsentligaste och senaste nyheterna för dig som arbetar inom mindre och medelstora företag. Perspektiv skickas ut fyra gånger om året.

Gråzonerna inom sponsring – avdragsgillt eller inte?

Idag ägnar sig i stort sett alla företag åt någon form av sponsring, men långt ifrån alla har full kontroll på hur bidragen ska redovisas eller beskattas. Här får du tips för en bättre kontroll på din sponsringsverksamhet.

Få överblick på ekonomin var du än är

Få överblick på ekonomin var du än är
Utan extra kostnad kan du som kund till KPMG få tillgång till en lättöverskådlig webbaserad ekonomiöversikt. Via en enkel inloggning ger den dig full koll på företagets ekonomi, från valfri internetuppkopplad enhet, var du än befinner dig.

Ny årsredovisningslag kan komma år 2017

Redovisningsutredningen har lämnat förslag på bland annat en ny årsredovisningslag, införande av mikroföretag och lättnader i bokföringsskyldigheten för ideella föreningar. Om förslaget antas, kan ändringarna börja gälla från 1 januari 2017.

Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden

 Alla företag som har, tidigare haft, eller kommer att ha anställda, behöver känna till vilka pensionsåtaganden och avtal de ingått med arbetstagaren. Otydliga avtal eller felaktiga pensionsinbetalningar kan bli kostsamma att korrigera.

Dags för bokslut med nya regler - fem vanliga frågor

Dags för bokslut med nya regler - fem vanliga frågor
Årsredovisningen för 2014 ska för de flesta aktiebolag och ekonomiska föreningar upprättas enligt K2 eller K3. För många företagare uppstår frågor och funderingar när detta ska göras för första gången. Här får du svaren på fem vanliga frågor. 

Förslag om slopande av nedsatta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår att de nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga ska slopas och att det ska ske i två steg. I praktiken innebär förslaget att under loppet av mindre än ett halvår skulle tre olika arbetsgivaravgifter kunna råda för en och samma anställd.

Redaktion Perspektiv

Feature image

Fler artiklar ur Perspektiv