Sverige

 

Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på vårt e-postbrev Perspektiv. Ett nyhetsbrev där vi snabbt och kortfattat redogör för de väsentligaste och senaste nyheterna för dig som arbetar inom mindre och medelstora företag. Perspektiv skickas ut fyra gånger om året.

Marknadsför bolaget till rätt köpare vid företagsförsäljning

En strategi för hur potentiella köpare ska kontaktas när ett företag ska säljas skapar en bra grund för försäljningen. Utifrån bolagets förutsättningar designas säljprocessen med målet att marknadsföra bolaget till de köpare som passar bäst.

Avlasta ekonomifunktionen med outsourcing

Avlasta ekonomifunktionen med outsourcing
Sällan är företags verksamhet, omvärld och förutsättningar statiska och i en föränderlig värld finns mycket att hålla koll på. Ett sätt att få avlastning och samtidigt få tillgång till specialistkompetens inom området är att outsourca ekonomifunktionen.

Förmåner och representation – har du koll på läget?

Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan kunskap och kvalitet i genomförande kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och med det har även skattesituationen förändrats.

Sparar ditt företag rätt saker?

Sparar ditt företag rätt saker?
Det är inte alltid enkelt att veta vad som ska arkiveras och inte. Och att det som ska arkiveras sparas under rätt tid och på rätt plats. BFN har kommit med ett nytt allmänt råd om bokföring och vi har gjort en genomgång av vad som gäller.

Redaktion Perspektiv

Feature image

Fler artiklar ur Perspektiv