Sverige

 

 

Ideell sektor får nyckelroll i framtiden

Ideella organisationer kommer att spela en ny och allt viktigare roll i framtiden. Det visar en studie från World Economic Forum och KPMG.

Fler skattebefriade stiftelser med nya skatteregler för ideell sektor

Regeringen har lagt fram ett förslag med nya skatteregler för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Störst betydelse får förslaget för stiftelser, som ges ökade möjligheter att med skattebefrielse främja ett allmännyttigt ändamål.

Fortsatt möjlighet till momsfri lokaluthyrning till föreningar och stiftelser

Enligt ett förslag från finansdepartementet kommer det inte att införas någon obligatorisk momsplikt vid uthyrning av lokaler.

Ny normgivning för större ideella föreningar och stiftelser från 2014

Från och med 2014 ska alla större ideella föreningar och stiftelser tillämpa BFNAR 2012:1 när de upprättar koncern- och årsredovisning. I dag finns en mängd olika redovisningsregler att tillämpa. Hur stora förändringarna blir med K3 beror t.ex. på vilka regler som hittills har tillämpats och hur mycket upplysningar som lämnats.

Hur serviceavgifter tas ut kan påverka servicebolagets avdragsrätt

Kammarrätten har avkunnat en dom rörande serviceavgifter. Rätten ansåg att det inte förelåg ett direkt samband mellan bolagets tjänster och ersättningen som medlemmarna betalade. Detta medförde att bolaget till stora delar saknade avdragsrätt för moms.

Redaktion

Utgivare

Fredrik Sjölander

fredrik.sjolander@kpmg.se

070-529 95 26

 

Artikelförfattare

Artikelförfattare nås via förnamn.efternamn@kpmg.se alt växel 08-7239100.

 

Våra tjänster

 

Skriv ut de senaste artiklarna


Fler artiklar ur Aktuella frågor