Sverige

Blickpunkt: Försäkring - till dig som är verksam inom försäkring 

Blickpunkt: försäkring skickas till dig som är verksam inom försäkring och är ett initativ av KPMGs försäkringsspecialister. Våra specialister kommer till varje halvårsnummer att bidra med artiklar som täcker relevanta ämnen på försäkringsfronten. Vi hoppas att Blickpunkt: försäkring blir ett uppskattat tillskott till lektyren på området!

Blickpunkt Försäkring nr 1. 2014
Innehåll: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag ”flaor”, Effektiv revision av finansiella instrument genom iRadar, De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt.

 

Blickpunkt försäkring - Finansdepartementets syn på harmonisering av regelverk

Allt komplexare regelverk och brist på harmonisering är svåra utmaningar för försäkringsföretag som arbetar internationellt, något som också framkom under konferensen SvD Insurance Summit i Stockholm tidigare i höst.

 

Blickpunkt Försäkring nr 2. 2013
Innehåll: Förväntningar på riskhantering: Åtta måsten för styrelse och ledning, BEPS – hårdnande attityder till internationell skatteplanering, Oberoende rådgivning med konsumenten i centrum


Blickpunkt: Försäkring nr 1. 2013

Innehåll: Skatteutredning kan förändra livförsäkringsbranschen, Svenska regler ifrågasatta – risk för momssmäll inom försäkringssektorn, Framtidens pensionsrådgivning

  

Blickpunkt: Försäkring nr 2. 2012

Innehåll: Solvens 2: Gemensam branschpraxis behövs - Danska regler kan rädda svenska pensioner - Brittisk granskning visar vägen

 

Blickpunkt: Försäkring nr 1. 2012

Innehåll: Våga prova nya vägar - Bolag åläggs att planera för sin egen död - Intern styrning och kontroll, varför är det så utmanande i praktiken - Stärkt revision av finansiella företag - FATCA för försäkringsbolag, oklarheter kräver svar - Dodd Frank , en angelägenhet även utanför USA - IFRS och Solvens 2, hur hänger de ihop

 

Blickpunkt: Försäkring, nr. 1 2011
Innehåll: Högre krav på styrelsen är den gemensamma nämnaren för så gott som alla regelförändringar i den finansiella sektorn just nu. Det märks särskilt i Solvens 2, som inte bara ställer krav på kunskap och erfarenhet hos styrelsen utan även beskriver flera ansvarsområden i detalj.

 

Blickpunkt: Försäkring, november 2010

Innehåll: Ledare - Dags för diskussion om affärskonsekvenser - Nya redovisningsregler för försäkringsavtal - Gästkrönika: Ökad livslängd påverkar våra åtaganden - Gapanalys visar att mycket jobb återstår - Hög tid att se över bolagsstyrningen.

 

 

Paul Andersson

Paul Andersson

Head of Governance, Risk and Compliance

+46 (0)8 723 98 73