Blickpunkt: Försäkring - till dig som är verksam inom försäkring 

Blickpunkt: försäkring skickas till dig som är verksam inom försäkring och är ett initativ av KPMGs försäkringsspecialister. Våra specialister kommer till varje halvårsnummer att bidra med artiklar som täcker relevanta ämnen på försäkringsfronten. Vi hoppas att Blickpunkt: försäkring blir ett uppskattat tillskott till lektyren på området!

Blickpunkt: Försäkring nr 2. 2014

Innehåll: Nya förutsättningar för försäkringsbolag,
Företagsskattekommitténs slutbetänkande och helt annorlunda försäkrings- och sparprodukter år 2030.

 

Blickpunkt: Försäkring nr 1. 2014
Innehåll: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag ”flaor”, Effektiv revision av finansiella instrument genom iRadar, De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt.