Sverige

Blickpunkt: Försäkring - till dig som är verksam inom försäkring 

Blickpunkt: försäkring skickas till dig som är verksam inom försäkring och är ett initativ av KPMGs försäkringsspecialister. Våra specialister kommer till varje halvårsnummer att bidra med artiklar som täcker relevanta ämnen på försäkringsfronten. Vi hoppas att Blickpunkt: försäkring blir ett uppskattat tillskott till lektyren på området!

Blickpunkt Försäkring nr 1. 2014
Innehåll: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag ”flaor”, Effektiv revision av finansiella instrument genom iRadar, De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt.