Sverige

Branschledande böcker 

KPMG har publicerat skrifter i mer än 20 år. Vi ger årligen ut branschledande publikationer inom skatt, redovisning, finansiering och företagstransaktioner. Författarna är verksamma inom KPMG.