Sverige

Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

KPMG länk i arbetet kring hållbarhet och tillväxt i Afrika

Näringslivet visar allt större intresse för Afrika som tillväxtland. Genom att många stora företag nu samarbetar med Sida öppnas nya möjligheter. KPMG utgör en viktig länk i arbetet. Leif Waller, rådgivare på KPMG berättar hur.
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

Bolagens skatter i världens fokus

Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått allt mer medial uppmärksamhet. Samtidigt pågår ett arbete inom OECD som syftar till att förhindra bolag att använda sig av en allt för aggressiv skatteplanering.
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

Fokus på externa risker i nordiska årsredovisningar

Svenska och norska årsredovisningar listar bara hälften så många risker som nordamerikanska årsredovisningar. Det framgår av en studie från KPMG som dessutom visar att de nordiska årsredovisningarna fokuserar på externa risker
Modified date: 2014-08-20
Press release
 

FATCA-avtal undertecknat med USA och lagförslag på remiss

Sverige har den 8 augusti 2014 undertecknat ett Intergovernmental Agreeement (IGA-avtal) med USA avseende FATCA.
Modified date: 2014-08-14
Newsletter Article; Regulatory update
 

Procurement leaders PL plus edition

Modified date: 2014-07-10
Publication series
 

Nordic Service Provider Performance and Satisfaction (SPSS) 2013

KPMG har undersökt nordiska verksamheters primära anledningar till att outsourca IT, och deras upplevda tillfredsställelse med sina tjänsteleverantörer.
Modified date: 2014-07-10
Survey Report
 

Ny studie: Penningtvätt allt högre på företagsledningarnas agenda

KPMG har studerat hur globala företag förebygger, upptäcker och hanterar risker beträffande penningtvätt och finansiering av terrorism.
Modified date: 2014-07-09
Survey Report
 

19 nya kilometer tunnelbana – från plan till verklighet

Dubbelspårig pendeltågstunnel i London, trängselproblematik i Aten och utbyggnad av Spårväg City i Stockholm är några exempel på infrastrukturprojekt där KPMG varit inblandade.
Modified date: 2014-07-04
Press release
 

Skattehandboken 2013

Skattebibeln är här. Det är många som har KPMGs skattehandbok på armlängds avstånd från skrivbordet. Den nya upplagan är uppdaterad med ny lagstiftning och rättsfall inom inkomstskatteområdet.
Modified date: 2014-07-01
Regulatory update
 

New process for import VAT

As from January 1, 2015, an importer that is registered for VAT in Sweden will pay and report the import VAT to the Swedish Tax Agency instead of the Swedish Customs.
Modified date: 2014-07-01
Newsletter Article; Regulatory update
1  2  3  4  5  Nästa>