Sverige

Publikationer 

KPMG publicerar regelbundet artiklar och rapporter som syftar till att ge dig insikter och förståelse för den komplexa verklighet din verksamhet och bransch konfronteras med, både lokalt och globalt.
Sök
Resultat 1-10 av omkring 256.
1  2  3  4  5  Nästa>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

FATCA på lagrådsremiss

Magdalena Andersson hade igår en dragning av genomförandeförslaget avseende FATCA för regeringen.
Modified date: 2014-11-21
Newsletter Article; Survey Report
 

Arbetsgivares skyldigheter när en tredjelandsmedborgare anställs eller sänds till Sverige för att arbeta

Migrationsverket har kommit med allmänna råd som tydliggör vilka skyldigheter en arbetsgivare har i samband med att en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES eller från Schweiz (s k tredjelandsmedborgare) anlitas för arbete i Sverige.
Modified date: 2014-11-18
Newsletter Article; Regulatory update
 

Employer obligations in Sweden for employed and/or posted citizens from countries outside EU/EEA/Switzerland

The Swedish Migration Board has clarified employer obligations under Swedish law (the Alien Act) when a citizen from a country outside the EU, EEA or Switzerland (third country citizen) is hired or posted to work in Sweden.
Modified date: 2014-11-18
Newsletter Article; Regulatory update
 

A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

Nu är den här, uppföljaren till KPMG:s rapport ”Expect the Unexpected – Building business value in a changing world”, där vi beskrev 10 globala megatrender som kraftigt kommer att påverka företagens möjligheter att vara lönsamma.
Modified date: 2014-11-14
Business and industry issue
 

Alliansen presenterar gemensam skuggbudget

Alliansen har idag presenterat ett gemensamt budgetförslag för kommande mandatperiod.
Modified date: 2014-11-14
Newsletter Article; Regulatory update
 

OECD om lågt värdeskapande koncerninterna tjänster

OECD har publicerat ett diskussionsutkast gällande lågt värdeskapande koncerninterna tjänster.
Modified date: 2014-11-13
Newsletter Article; Regulatory update
 

Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen gällande carried interest

HFD har idag meddelat dom respektive nekat prövningstillstånd i mål rörande s k carried interest.
Modified date: 2014-11-13
Newsletter Article; Regulatory update
 

Budgetpropositionen för 2015 presenterad

Regeringen har idag den 23 oktober 2014 överlämnat budgetpropositionen för 2015 till riksdagen.
Modified date: 2014-11-13
Newsletter Article; Regulatory update
 

HFD om tryckerimomsen: Inte visat uppenbart oskäligt efterbeskatta köpare

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avkunnat ytterligare två domar avseende tryckerimoms.
Modified date: 2014-11-13
Newsletter Article; Regulatory update
 

Ändrade rapporteringsskyldigheter för svenska bolag på den norska marknaden

Från och med den 1 januari 2015 ändras kraven för arbetsgivarrapportering i Norge. De nya reglerna gäller även för svenska företag som har anställda som arbetar i Norge.
Modified date: 2014-11-13
Newsletter Article; Regulatory update
1  2  3  4  5  Nästa>