Audit Academy 

Nyfiken på en karriär inom revision? Välj rätt väg. Audit Academy är vårt årligen återkommande praktikprogram inom revision där du parallellt med dina studier får en inblick i revisorsyrkets alla delar.

Allmänt om Audit Academy:


Som deltagare i Audit Academy får du delta i ett revisionsteam och redan från start vara delaktig i våra kunduppdrag hos internationella och stora nationella företag. Under programmets gång kommer du att få följa hela revisionsprocessen, vilken omfattas av höstens internkontrollgranskning följt av bokslutsgranskning och avslutningsvis granskning av årsredovisningar.

 

Inom programmet får du också ta del av seminarier och workshops inom området revision, men även inom andra områden som ledarskap och presentationsteknik.


Du kommer att tilldelas en mentor som du kommer ha löpande kontakt med under programmets gång. Mentorn kan bli starten på det nätverk som du får chansen att bygga inom KPMG!


Programmet påbörjas i oktober och avsluts i mars. Programmet är förlagt till Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Under programmet kommer du att få delta under tre heldagsseminarier och få totalt 40 timmars praktiskt arbete ute hos KPMGs kunder.


Hur är programmet upplagt:

 

Programmet inleds med att alla som blivit antagna träffas i Stockholm för ett första gemensamt seminarium. Efter det första seminariet fortsätter programmet med att du får följa med ett team ut på internkontrollgranskning. Innan det är dags för bokslutsgranskning återträffas alla i Stockholm för seminarium nummer två. Här kommer du få värdefulla tips inför bokslutsgranskningen. Programmat avslutas med ett sista seminarium där alla träffas i Stockholm.

 

Datum och tidpunkt för de dagar då du ska följa med ut till kund kommer planeras i god tid i samråd med din mentor. Programmets upplägg gör att du kan studera parallellt med praktiken.

 

Så här har tidigare deltagare kommenterat programmet:

 

  • ”Det som framförallt stod ut var hur vänliga, hjälpsamma och sociala alla medarbetare var, vilket gjorde upplevelsen utmärkt!”
  • ”Känns verkligen som att KPMG satsar på deltagarna som går programmet”.
  • ”Jag tycker programmet var otroligt lärorikt och det var väldigt roligt att få träffa en mängd olika medarbetare för att få en insikt i rollen och företaget.”
  • ”Programmet fyllde sitt syfte med att få en inblick i yrket som revisor samt att man som deltagare fick veta hur det är att arbeta som en del av KPMG-teamet.”
  • ”Utbildningssektionerna i kombination med praktik ute hos kund var guld värt.”
  • ”Ett mycket bra program. Det har gett bra insikt i arbetet som revisor men också ett fantastiskt sätt att få lära känna företaget.”

 

Missa inte möjligheten till unik branschkunskap och yrkeserfarenhet, ledarskapsutveckling och ett nätverk som kan påverka hela din karriär. Välkommen till KPMG och all framtid i världen.  

 

 

Ansökan till årets program har stängt. Välkommen tillbaka 2016.


 

För frågor kontakta gärna:

Angelica Belin

Auktoriserad revisor och ansvarig för Audit Academy

angelica.belin@kpmg.se